Η ετήσια έρευνα καταναλωτών του ΙΕΛΚΑ για το 2014 / 2015, με δείγμα 2.000 ατόμων από όλη τη χώρα, καταγράφει τις αντιλήψεις του Έλληνα καταναλωτή σε σημαντικά θέματα, γύρω από τις αγορές στα σούπερ μάρκετ. Η έρευνα περιλαμβάνει μία πλειάδα πολύ σημαντικών θεμάτων, πολλά από τα οποία παρουσιάστηκαν στο πρόσφατο «σελφ σέρβις CEO Forum 2015».

Μία από τις σημαντικότερες πτυχές της ανάλυσης αφορά στην «ταξινόμηση» των Ελλήνων καταναλωτών σε ομάδες, ανάλογα με την αγοραστική συμπεριφορά τους, η οποία βοηθάει κάθε ενδιαφερόμενο να κατανοήσει καλύτερα το πώς λειτουργεί ο Έλληνας καταναλωτής σήμερα.

4 ομάδες καταναλωτών
Σύμφωνα με την ανάλυση, καταγράφονται 4 διακριτές ομάδες καταναλωτών: Οι Αδιάφοροι / Βιαστικοί, που αντιπροσωπεύουν το 23% του δείγματος, οι Loyalty Lovers, οι Omnichannel και οι Νεόπτωχοι. Όπως προκύπτει και από τα αποτελέσματα των προηγούμενων ερευνών του ΙΕΛΚΑ, οι ομάδες αυτές είναι μεταβλητές στον χρόνο. Δηλαδή, με το πέρασμα του χρόνου και ιδιαίτερα λόγω της επίδρασης της οικονομικής ύφεσης, οι ομάδες αυτές αλλάζουν με γρήγορους ρυθμούς τόσο χαρακτηριστικά (με κύριο παράδειγμα την ομάδα Οmnichannel, η οποία όσο περνάει ο καιρός αποκρυσταλλώνει μία ιδιαίτερα διακριτή αγοραστική συμπεριφορά), όσο και μερίδια συμμετοχής στο σύνολο του δείγματος. Πρόκειται για μία εξελικτική διαδικασία, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και να ενταθεί τα επόμενα χρόνια.

Οι Αδιάφοροι / Βιαστικοί
Η πρώτη ομάδα, οι Αδιάφοροι / Βιαστικοί, περιλαμβάνει τους «αδιάφορους» καταναλωτές, για τους οποίους οι αγορές στο σούπερ μάρκετ δεν είναι κάτι που επιδιώκουν, αλλά κάτι που κάνουν αναγκαστικά. Το μέλος αυτής της ομάδας δεν είναι συνήθως ο βασικός αγοραστής του νοικοκυριού, αλλά κάποιος ο οποίoς επισκέπτεται το σούπερ μάρκετ ευκαιριακά. Γι’ αυτό το λόγο τον ενδιαφέρει κυρίως η ποιότητα και η άνεση στις αγορές. Αντίθετα, η τιμή δεν ενδιαφέρει τα μέλη αυτής της ομάδας ιδιαίτερα, λόγω κυρίως της βιασύνης που επιδεικνύουν στη διαδικασία αγοράς. Είναι καταναλωτές που δεν αγοράζουν προσφορές ή αγοράζουν ελάχιστες, και πάλι εξαιτίας του ότι είναι βιαστικοί στην επίσκεψη τους στο κατάστημα.

Δημογραφικά, πρόκειται κυρίως για άνδρες, για άτομα που είναι ανύπαντρα, νεαρής ηλικίας, που γενικά δεν έχουν οικονομικά προβλήματα. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα προφίλ καταναλωτή που δεν κάνει τις κύριες αγορές του νοικοκυριού, αλλά τις συμπληρωματικές, όπως για παράδειγμα το νεαρό μέλος μίας οικογένειας ή ο σύζυγος. Η κατηγορία αυτή τείνει να αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας το 23% του δείγματος (πριν από λίγα χρόνια ήταν κάτω του 20%), εξέλιξη που συναρτάται τόσο με τη μείωση της αξίας του μέσου καλαθιού, όσο και με την αντίστοιχη αύξηση των εβδομαδιαίων επισκέψεων στα καταστήματα.

Οι Loyalty Lovers
Πρόκειται για τους πιο πιστούς καταναλωτές τόσο στο κατάστημα τους (σχήμα 2), όσο και στις μάρκες που αγοράζουν. Οι καταναλωτές αυτοί έχουν ένα κύριο κατάστημα που επισκέπτονται σχεδόν καθημερινά και δεν το αλλάζουν. Δημογραφικά πρόκειται κυρίως για οικογενειάρχες με παιδιά, οι οποίοι γενικά είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση από τον μέσο όρο. Επειδή ακριβώς έχουν ανήλικα παιδιά, τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ασφάλεια και η υγιεινή ως κριτήριο αγορών. Απολαμβάνουν την επίσκεψη στο κατάστημα και έτσι στις αγορές τους επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις προωθήσεις μέσα στο κατάστημα, ενώ δίνουν και μεγάλη σημασία στην άποψη του φιλικού τους περιβάλλοντος (word of mouth). Οι καταναλωτές αυτοί σήμερα αντιπροσωπεύουν το 24% του δείγματος, ποσοστό το οποίο μειώνεται τα τελευταία χρόνια, «χάνοντας» μέλη προς την ομάδα των Aδιάφορων / Bιαστικών και κυρίως προς την κατηγορία Omnichannel.

Οι Omnichannel
Πρόκειται για την κατηγορία με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Πρώτον, γιατί πλέον είναι η μεγαλύτερη σε μερίδιο, με ποσοστό 29%, το οποίο σημειώνει σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια και, δεύτερον, γιατί έχουμε σήμερα μία σαφώς πιο καθαρή εικόνα για τα διακριτά χαρακτηριστικά της. Οι καταναλωτές αυτής της κατηγορίας είναι και δεν είναι πιστοί… Συγκεκριμένα, έχουν ένα κύριο κατάστημα, στο οποίο πραγματοποιούν το μεγαλύτερο μέρος των αγορών τους, αλλά συγχρόνως επισκέπτονται περισσότερα καταστήματα μέσα στην εβδομάδα, κυρίως για προσφορές (σχήμα 2). Παράλληλα, πραγματοποιούν τις περισσότερες επισκέψεις (όχι μόνο σε σούπερ μάρκετ) για αγορές τροφίμων από όλες τις ομάδες του δείγματος, με 13,6 επισκέψεις εβδομαδιαίως.

Είναι ιδιαίτερα ενεργητικοί στο θέμα των προσφορών. Διαβάζουν πολύ τα φυλλάδια των αλυσίδων, χρησιμοποιούν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τις άλλες ομάδες το internet για ενημέρωση σχετικά με προσφορές και σύγκριση τιμών και γενικά προετοιμάζονται αρκετά πριν επισκεφθούν το κατάστημα. Δηλαδή, ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με την κατηγορία των smart shoppers, που αναπτύχθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, είναι το κοινό που έχει δοκιμάσει τις αγορές μέσω διαδικτύου για ταχυκίνητα προϊόντα και είναι πιο πιθανό να τις υιοθετήσει στο μέλλον. Για όλους τους παραπάνω λόγους, δικαιολογούν το όνομα τους, Οmnichannel (παν-καναλικοί), δηλαδή αυτοί που αγοράζουν από όλα τα κανάλια.

Δημογραφικά, πρόκειται για άτομα νεότερων ηλικιών, χαμηλότερων εισοδημάτων, τα οποία αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Σε έναν βαθμό, δηλαδή, πρόκειται για άτομα που έχουν προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, αξιοποιώντας τις ικανότητες τους (όπως πχ άνεση στη χρήση internet, περισσότερος διαθέσιμος χρόνος για περισσότερες επισκέψεις), για την πιο συμφέρουσα κάλυψη των αναγκών τους. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι τα μερίδια των Omnichannel είναι σημαντικά μεγαλύτερα σε κατηγορίες υψηλού ενδιαφέροντος, όπως είναι για παράδειγμα οι μητέρες (γυναίκες με ανήλικα παιδιά) και οι κάτοικοι της επαρχίας, για διαφορετικούς βέβαια λόγους.

Οι Νεόπτωχοι
Η τέταρτη ομάδα καταναλωτών είναι οι Νεόπτωχοι, οι οποίοι την τελευταία 2ετία έμειναν ως ποσοστό αμετάβλητοι, στο 24%. Πρόκειται για τους καταναλωτές οι οποίοι είναι οι πιο χτυπημένοι από την κρίση και αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες κατά τη διάρκεια του μήνα. Είναι ελάχιστα πιστοί είτε σε κατάστημα είτε σε επωνυμίες, γιατί σαν βασικό κριτήριο για τις αγορές τους έχουν την τιμή. Κυνηγούν έντονα τις προσφορές, αλλά όχι με τόσο «επαγγελματικό» τρόπο, όπως οι Omnichannel. Έχουν πλέον μικρή εβδομαδιαία δαπάνη σε είδη παντοπωλείου, κι αυτό γιατί έχουν μειώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις αγορές τους και σε ποσοστό 74% δηλώνουν ότι θα τις μειώσουν κι άλλο. Πρόκειται για τη μόνη ομάδα από τις 4 που δηλώνει κάτι τέτοιο.

Δημογραφικά, περιλαμβάνουν καταναλωτές από όλα τα εισοδηματικά επίπεδα. Την ομάδα αποτελούν κυρίως άτομα άνω των 35 ετών, με μεγαλύτερα ποσοστά στα αστικά κέντρα, άνδρες και παντρεμένους χωρίς ανήλικα παιδιά. Πρόκειται δηλαδή για ένα προφίλ καταναλωτή που είχε βιώσει καλύτερες εποχές κι αντιμετωπίζει απότομη μείωση στο εισόδημα του. Κλείνοντας την ανάλυση, αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα δείχνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στη σύνθεση των αγοραστών σε διαφορετικές περιοχές, αλλά και σε διαφορετικά καταστήματα. Δεδομένου του ρυθμού των εξελίξεων στη σημερινή αγορά, είναι απαραίτητο οι επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν εργαλεία business intelligence προκειμένου να διατηρούν συνεχώς τη βέλτιστη εικόνα τους έναντι του αγοραστικού κοινού. Ο καταναλωτής αλλάζει με πολύ έντονους ρυθμούς και με τρόπους που δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε στο παρελθόν.