Οι τελευταίες αυξήσεις του ΦΠΑ επέδρασαν ανατιμητικά στις τιμές των μεγάλων σούπερ μάρκετ το 2015. Χωρίς αυτές, οι τιμές θα κυμαίνονταν στα επίπεδα του 2012, σύμφωνα με την πρόσφατη σχετική έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Αντισταθμιστικό μέσο εξοικονόμησης χρημάτων για τον καταναλωτή, κατά τους ερευνητές του Ινστιτούτου, είναι οι προσφορές, οι οποίες «ελαφρώνουν» τον λογαριασμό του καταναλωτή περίπου κατά 7%.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, οι τιμές προ ΦΠΑ είναι σταθερές τα τελευταία δύο χρόνια με μικρές διακυμάνσεις. Έως τον Ιούλιο του 2015 βρίσκονταν στα ίδια επίπεδα με εκείνα των αρχών του 2012, όμως η αύξηση του ΦΠΑ σε μία σημαντική ομάδα ειδών τροφίμων από 13% σε 23% «έσπρωξε» τις τιμές στο 4%. Αν αφαιρεθεί η επίδραση του ΦΠΑ, λένε οι ερευνητές, ο δείκτης τιμών στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ τον Δεκέμβριο παρουσίασε μείωση κατά 0,22%, συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2015 (αύξηση κατά 0,32% συγκριτικά με τον Δεκέμβριο του 2014), κινούμενος στα επίπεδα της προηγούμενης δεκαετίας.

Επισημαίνουν, μάλιστα, ότι στα εν λόγω στοιχεία δεν λαμβάνεται υπόψιν η επίδραση των προσφορών κι εκπτώσεων, οι οποίες έχουν ενταθεί. Εξάλλου, πρόσφατη μελέτη του ΙΕΛΚΑ προσδιορίζει την επίδραση των προσφορών τελευταία σε μια μέση έκπτωση (στο σύνολο των προϊόντων που διαθέτουν οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ) γύρω στο 7,2%. Τέλος, σημειώνεται ότι η συνολική αξία των προσφορών που παρέχεται στους καταναλωτές μέσω των μεγάλων αλυσίδων ετησίως ξεπερνά τα 750 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε μέσο ετήσιο όφελος ανά νοικοκυριό πάνω από 180 ευρώ.