Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η μείωση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ κατά το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του ΙΕΛΚΑ, η οποία παρουσιάζει τα αποτελέσματα περιοδικής έρευνας, βασισμένης σε πρωτογενή δεδομένα του Παρατηρητηρίου Τιμών (www.e-prices.gr) του ΥΠΑΑΝ, σχετικά με την εξέλιξη των τιμών στον κλάδο.

Στην έρευνα αναφέρεται ότι στο εν λόγω δίμηνο διαπιστώθηκε η μείωση ή η συγκράτηση των τιμών στο 70% των ειδών και δη, η σημαντική ποσοστιαία μείωσή τους σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων με υψηλή βαρύτητα στους δείκτες τιμών, όπως το ελαιόλαδο, τα προϊόντα τουαλέτας (πχ πάνες, σαμπουάν) και τα απορρυπαντικά. Ο μέσος διμηνιαίος δείκτης τιμών υποχώρησε το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου κατά 1,53%, σε σχέση με το προηγούμενο δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου.

Κατά τους ερευνητές, η παρακολούθηση των δεικτών τιμών για το πρώτο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου πιστοποιεί τις πτωτικές τάσεις στις τιμές του ραφιού και ιδιαίτερα στο δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2011, ως οργανωμένη προσπάθεια των προμηθευτών και των λιανέμπορων. Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης του οργανωμένου λιανεμπορίου παρουσίασε τάση συγκράτησης των τιμών, καθώς παρά τις αυξήσεις του ΦΠΑ κατά 4% (από 9% σε 13% και από 19% σε 23%) αυξήθηκε σε διάστημα 22 μηνών μόλις κατά 0,97%. Σε σχέση με τον Ιανουάριο 2011, ο δείκτης στο τέλος του Οκτωβρίου παρουσίασε μείωση κατά 0,46%.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αντίστοιχος δείκτης, ο οποίος σταθμίζεται ώστε να μην περιλαμβάνει τις αυξήσεις του ΦΠΑ, ήταν πτωτικός συνολικά την εξεταζόμενη περίοδο και κατά τους τελευταίους 22 μήνες παρουσίασε μείωση κατά 2,46%.

Ενδεικτική της πορείας των τιμών κατά τους ερευνητές είναι η σύγκριση των συνολικών δεκαμηνιαίων δεικτών. Ο γενικός δείκτης παρά την αύξηση του ΦΠΑ κατά 4% αυξήθηκε μόλις κατά 0,94%, ενώ ο αντίστοιχος σταθμισμένος δείκτης χωρίς τις αυξήσεις του ΦΠΑ μειώθηκε κατά 1,17%. Όπως επισημαίνεται, τα αποτελέσματα θα κυμαίνονταν σαφώς χαμηλότερα, αν στη διαμόρφωση του δείκτη λαμβάνονταν υπόψη μεγαλύτερος αριθμός φρέσκων προϊόντων (λχ τα οπωροκηπευτικά).