Μείωση των πωλήσεων κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022 αναμένει το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), βάσει της κυλιόμενης Έρευνας Τάσεων στο Λιανεμπόριο για τα αγαθά ταχείας κατανάλωσης (FMCGs).

Τα αποτελέσματα καταγράφουν αξιολόγηση εξελίξεων από τα ίδια τα στελέχη του κλάδο, με βάση τις καταναλωτικές τάσεις του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους και τις αντίστοιχες προσδοκίες τους για το δεύτερο εξάμηνο του 2022. Οι μελλοντικές εκτιμήσεις σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο δεν είναι καλές: Τα στελέχη προβλέπουν επαναφορά του επίπεδου του οικονομικού κλίματος στα αρνητικά επί περιόδου του ξεσπάσματος της πανδημίας του κορωνοϊού επίπεδα.

Έντονα αρνητική η επίδραση από τον πόλεμο στην Ουκρανία
Από τα αποτελέσματα που εξέδωσε το ΙΕΛΚΑ, εκτιμάται ως ιδιαίτερα έντονη η επίδραση του πολέμου στην Ουκρανία στη λειτουργία των επιχειρήσεων, με ακόμη μεγαλύτερη επίδραση και από την πανδημία του κορωνοϊού. Η μεγαλύτερη ένταση της επίδρασης της πανδημίας του κορωνοϊού καταγράφηκε από το ΙΕΛΚΑ τον Νοέμβριο του 2020 στο 4,76/10, ενώ η σημερινή ένταση της κρίσης λόγω του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκεται ήδη στο 6,28/10.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 98% των στελεχών της αγοράς θεωρούν ότι η επίδραση του πολέμου στην Ουκρανία θα κρατήσει τουλάχιστον ως το τέλος της χρονιάς και 8 στα 10 στελέχη εκτιμούν ότι θα επηρεάσει και το 2023.

Μείωση πωλήσεων και χειρότερο οικονομικό κλίμα στο δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους
Ένα πολύ υψηλό ποσοστό ερωτηθέντων, το 64%, οι οποίοι θεωρεί ότι οι πωλήσεις του κλάδου των προϊόντων FMCGs θα μειωθεί το επόμενο εξάμηνο. Στον αντίποδα, το 22% αναμένει αύξηση πωλήσεων. Μεσοσταθμικά, τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμούν ότι θα καταγραφεί μείωση της τάξης του 1,8% στις πωλήσεις στο εξάμηνο μεταξύ Ιουλίου και Δεκεμβρίου του 2022, σε σχέση με το ίδιο εξάμηνο του 2021. Αντίστοιχη είναι και η εκτίμηση συνολικά για το 2022: Τα στελέχη εκτιμούν μεσοσταθμική μείωση πωλήσεων κατά 1,8%. Στην παρούσα μέτρηση, αναστρέφεται η θετική τάση που καταγράφηκε στην αποτίμηση της εξέλιξης της οικονομικής κατάστασης της χώρας το 2021. Πιο συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο του 2021, το 57% των ερωτηθέντων θεωρούσε ότι βελτιώθηκε η οικονομική κατάσταση στη χώρα και μόλις το 25% ότι χειροτέρεψε. Αντίστοιχα, το Μάιο του 2022 το συντριπτικό 87% θεωρεί ότι η οικονομική κατάσταση χειροτέρεψε και μόλις το 7% ότι βελτιώθηκε. Αντίστοιχα αρνητικά ποσοστά είχαν να καταγραφούν από τις περιόδους του lockdown του 2020 ή το 2017, σε περιόδους δημοσιονομικής κρίσης. Το 56% των επιχειρήσεων αναμένει χειρότερο οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδη/ζημιές) το 2022, σε σχέση με το 2021, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και των συνεπειών του, ενώ μόλις το 11% αναμένει φιλόδοξα καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα.

Η κυλιόμενη Έρευνα Τάσεων στο Λιανεμπόριο FMCG του ΙΕΛΚΑ καταγράφει τις απόψεις των στελεχών επιχειρήσεων του κλάδου για τα κύρια κλαδικά θέματα και προκλήσεις για την περίοδο 13 έως 25 Μαΐου 2022, με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και δείγμα από 150 ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων του λιανεμπορίου, αλυσίδων σούπερ μάρκετ και Προμηθευτών προϊόντων ταχείας κατανάλωσης από Γενική Διεύθυνση και τμήματα Marketing, Πωλήσεων, Αγορών, Οικονομικών και Πληροφορικής.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter