Τόσο στην Αγγλία όσο και στη Γαλλία το μέσο καλάθι αγορών ειδών σούπερ μάρκετ είναι σημαντικά ακριβότερο από το αντίστοιχο ελληνικό καλάθι κατά 30% και 25% αντίστοιχα, ενώ το μέσο καλάθι είναι περίπου ίσης αξίας σε Ελλάδα και Ισπανία, σύμφωνα με την επαναλαμβανόμενη τετραμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων οργανωμένης έρευνας σύγκρισης τιμών του ΙΕΛΚΑ, που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο για τις τέσσερις χώρες.

Η σύγκριση των τιμών γίνεται με και χωρίς τον υπολογισμό της επιβάρυνσης του ΦΠΑ, ο οποίος διαφέρει από χώρα σε χώρα. Στην προκειμένη περίπτωση,  συγκρίθηκαν οι τιμές στα προϊόντα 20 υποκατηγοριών που συνθέτουν το τυπικό καλάθι αγορών, τα οποία λαμβάνονται από ένα σημαντικό δείγμα 1.850 τιμών προϊόντων, συνολικά για τις τέσσερις χώρες, προκειμένου να υπολογισθούν οι μέσες τιμές, με δειγματοληψίες από έγκυρα site σύγκρισης τιμών, ελληνικών και ξένων, όπως και από αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η εικόνα της σύγκρισης δεν αλλάζει σημαντικά όταν αφαιρείται ο ΦΠΑ, σύμφωνα με τους ερευνητές. Η σύγκριση σε αυτή την περίπτωση δείχνει ότι Αγγλία και Γαλλία έχουν ακόμα ακριβότερο μέσο καλάθι από το ελληνικό, η Αγγλία κατά 40% και η Γαλλία κατά 32%, ενώ η διαφορά με την Ισπανία φτάνει το 6%.

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι το ελληνικό σούπερ μάρκετ παρέχει πρόσβαση στους καταναλωτές σε προϊόντα κατά μέσο όρο χαμηλότερης τιμής (ακόμα και στα φθηνά προϊόντα των τυπικών 20 κατηγοριών). Πέραν του ΦΠΑ, άλλοι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν όταν συγκρίνονται οι τιμές μεταξύ διαφορετικών χωρών είναι, κατά τους ερευνητές, η απόσταση της χώρας από τα παραγωγικά κέντρα της Κεντρικής Ευρώπης και τα αντίστοιχα κόστη, το γεωγραφικό ανάγλυφο κάθε χώρας, το μέγεθος της αγοράς και οι αντίστοιχες οικονομίες κλίμακας στις προμήθειες των προϊόντων, το ισοζύγιο εξαγωγών-εισαγωγών σε σχέση με τα τρόφιμα και τις πρώτες ύλες παρασκευής τους, τα διάφορα κόστη παραγωγής (ενέργεια, πρώτες ύλες, μισθολογικό κόστος, χρηματοοικονομικό κόστος) κλπ.