Ο Έλληνας καταναλωτής αξιολογεί ιδιαίτερα θετικά την αγοραστική εμπειρία στα καταστήματα των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με την ετήσια πανελλήνια έρευνα του ΙΕΛΚΑ, στο πλαίσιο της οποίας μελετάται η ευρύτερη οικονομική και κοινωνική συνεισφορά των σούπερ μάρκετ, οι σχετικές συνήθειες και οι απόψεις των Ελλήνων καταναλωτών αναφορικά με το ρόλο των σούπερ μάρκετ στην ανάπτυξη της χώρας.

Όπως υποστηρίζουν οι αναλυτές του ινστιτούτου, φαίνεται ότι σε αντίθεση με τις μετρήσεις τρίτων ερευνών, που αφορούν συνολικά το λιανικό εμπόριο, ειδικά ο κλάδος των σούπερ μάρκετ αξιολογείται ιδιαίτερα θετικά. Σε συνδυασμό, μάλιστα, με τα ευρήματα άλλης πρόσφατης έρευνας του ΙΕΛΚΑ, επικεντρωμένης στις αξιολογήσεις των καταναλωτών στην αντίστοιχη συνεισφορά των σούπερ μάρκετ υπό συνθήκες οικονομικής κρίσης, αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος του κλάδου για τους Έλληνες καταναλωτές.

Ειδικότερα οι καταναλωτές θεωρούν ότι το πλεονεκτικότερο στοιχείο που αναβαθμίζει την αγοραστική εμπειρία τους στα καταστήματα των μεγάλων αλυσίδων είναι το προσωπικό τους. Σε ποσοστό 85% δηλώνουν τη θετική γνώμη τους για το προσωπικό των ταμείων και σε ποσοστό 84% για τη γενική εξυπηρέτηση και βοήθεια που λαμβάνουν από το προσωπικό. Επίσης ιδιαίτερα θετική είναι η αξιολόγησή τους σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Συγκεκριμένα οι θετικές γνώμες για την ποικιλία των προϊόντων φτάνουν το 81%, ενώ για την ασφάλεια και την υγιεινή τους στο 78%, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που απηχεί τις μακροχρόνιες επενδύσεις των μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου, τόσο σε εσωτερικά συστήματα διασφάλισης της ποιότητας και εξελιγμένο εξοπλισμό όσο και σε συνεργασίες με μεγάλο αριθμό προμηθευτών, αξιολογημένων βάσει απαιτητικών κριτηρίων. Ακόμα και αναφορικά με κατηγορίες προϊόντων, στις οποίες τα σούπερ μάρκετ καταγράφουν έλασσον ποσοστό πωλήσεων σε αντίθεση με τα ειδικά σημεία πώλησης, που διατηρούν τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς, η αξιολόγηση των καταναλωτών είναι αύξουσα θετική τα τελευταία χρόνια. Έτσι, κατά το 70% δηλώνουν ότι το σούπερ μάρκετ παρέχει φρέσκα προϊόντα (όπως κρέας, ψάρια και οπωροκηπευτικά) υψηλής ποιότητας.

ΥΨΗΛΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, ΤΙΜΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Ως προς τη διαδικασία της αγοράς καθαυτή, κατά το 79% οι καταναλωτές δηλώνουν ότι κάνουν τις αγορές τους πιο γρήγορα και άνετα στα σούπερ μάρκετ απ’ ότι στα άλλα καταστήματα, ενώ κατά το 70% δηλώνουν ότι όταν αποχωρούν από εκεί, έχοντας ολοκληρώσει την επίσκεψή τους, είναι πιο ευχαριστημένοι. Τα ποσοστά αυτά δηλώνουν το υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των καταναλωτών, εφόσον η ευχαρίστηση είναι συνάρτηση και παραγόντων που επηρεάζουν μεν την ψυχολογία τους, όπως το διαθέσιμο εισόδημα ή η ανεργία κλπ, χωρίς να συνδέονται με την ποιότητα της αγοραστικής διαδικασίας.

Οι ερευνητές του ΙΕΛΚΑ επισημαίνουν ότι οι καταναλωτές την τελευταία τριετία έχουν σε μεγάλο βαθμό θετική κρίση σχετικά με τις προσπάθειες των μεγάλων αλυσίδων να διατηρούν τις τιμές σε χαμηλά επίπεδα, στηρίζοντάς τους στην αντιμετώπιση της κρίσης. Επίσης, συμπεραίνουν ότι οι καταναλωτές θεωρούν το σούπερ μάρκετ ως το καλύτερο σημείο πώλησης τροφίμων, βάσει όλων των κριτηρίων αξιολόγησης, με τις τιμές και την παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών (value for money) να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους.