Η δομή της τιμής ραφιού των προϊόντων που διατίθενται από τα σούπερ μάρκετ έχει διαφοροποιηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με πρόσφατη σχετική μελέτη του ΙΕΛΚΑ, βασισμένη στην επεξεργασία των ισολογισμών των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, όπως παρουσιάζονται από την ετήσια έκδοσή μας Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ, και σε εκτιμήσεις ειδημόνων.

Κατά τη μελέτη, το 2018 στην τελική τιμή 1 ευρώ κάποιου προϊόντος αντιστοιχούσαν 0,15 ευρώ στο ΦΠΑ (14,53%), 0,21 ευρώ στο λειτουργικό κόστος της λιανεμπορικής επιχείρησης (21,49%), 0,01ευρώ στα λοιπά κόστη της, όπως το χρηματοοικονομικό (0,89%), 0,01 ευρώ στο κέρδος της (0,64%) και 0,63 ευρώ στο κόστος αγοράς εμπορευμάτων προς διάθεση στη λιανική (62,49%).

Πέραν των σημαντικών αλλαγών στο ΦΠΑ, αυτό που έχει ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τα λειτουργικά κόστη είναι ο λόγος των λειτουργικών δαπανών ως ποσοστό επί των πωλήσεων (25,14% το 2018), παρατηρούν μεταξύ άλλων οι μελετητές, εξηγώντας ότι οι εταιρείες του κλάδου έχουν αυξήσει τα τελευταία χρόνια τα κόστη τους, χωρίς να έχουν αυξήσει αντίστοιχα τις πωλήσεις τους, πράγμα που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις εξαγορές και συγχωνεύσεις των τελευταίων ετών.