Το ελληνικό κοινό επαναπροσδιορίζει τα κριτήριά του στις επιλογές αγαθών, προτάσσοντας και πάλι αυτό της ποιότητας, σύμφωνα με την τελευταία ετήσια πανελλήνια έρευνα του ΙΕΛΚΑ επί δείγματος 2.000 αγοραστών από σούπερ μάρκετ, στο πλαίσιο της οποίας μελετάται η εξέλιξη της καταναλωτικής τους συμπεριφοράς και των απόψεών τους για την εμπειρία τους από τα καταστήματα των μεγάλων αλυσίδων του κλάδου.

Ειδικότερα, η έρευνα έδειξε ότι οι καταναλωτές τα τελευταία χρόνια αξιολογούν όλο και θετικότερα την παρεχόμενη αξία σε σχέση με την τιμή των αγορών τους από τα εν λόγω καταστήματα, πράγμα που ανακλάται στη γνώμη τους για τη βελτίωση της αγοραστικής τους εμπειρίας. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια στην πλειονότητά τους δηλώνουν ότι αγοράζουν τρόφιμα με βασικό κριτήριο την ποιότητά τους και δευτερευόντως τις τιμές.

Εν προκειμένω το πλεονέκτημα του σούπερ μάρκετ συγκριτικά με άλλα κανάλια πώλησης, επισημαίνουν οι μελετητές, φαίνεται από το ότι το 80% των καταναλωτών δηλώνουν ότι σε αυτά εντοπίζουν τις περισσότερες προσφορές και εκπτώσεις. Επίσης, σε ποσοστό 86% έχουν θετική γνώμη για την εξυπηρέτηση και τη βοήθεια που έχουν από το προσωπικό των σούπερ μάρκετ, ενώ σε ποσοστό 88% αξιολογούν θετικά την ασφάλεια και την υγιεινή των προϊόντων που διαθέτουν έναντι 78% το 2016. Οι δε θετικές γνώμες για την ποικιλία των προϊόντων φτάνει το 87%.

Σημειωτέον ότι οι θετικές κρίσεις υπέρ των σούπερ μάρκετ αυξάνουν και σε κατηγορίες προϊόντων, όπου υπερτερούν τα μικρά ειδικά σημεία πώλησης. Έτσι, κατά το 81% φρονούν ότι το σούπερ μάρκετ παρέχει φρέσκα προϊόντα υψηλής ποιότητας (κρέας, ψάρι, οπωροκηπευτικά) έναντι 70% το 2016.