Παρά τις διαχρονικά σημαντικές αυξήσεις του ΦΠΑ οι τιμές του τυπικού «καλαθιού» αγορών στα ελληνικά σούπερ μάρκετ παραμένουν σημαντικά χαμηλότερες, συγκριτικά με τα αντίστοιχα «καλάθια» της Αγγλίας, Γαλλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας, σύμφωνα με την επαναλαμβανόμενη τετραμηνιαία σχετική έκθεση του ΙΕΛΚΑ, που διενεργήθηκε τον Νοέμβριο. Ο ΦΠΑ του ελληνικού «καλαθιού» είναι διπλάσιος συγκριτικά με των άλλων χωρών, επισημαίνουν οι ερευνητές.

Η σύγκριση των τιμών έγινε με και χωρίς την αξία του ΦΠΑ, ο οποίος διαφέρει σε κάθε χώρα. Για την παρούσα ανάλυση συγκρίθηκαν οι τιμές σε 20 υποκατηγορίες προϊόντων που συνθέτουν το τυπικό «καλάθι» αγορών, συγκροτώντας ένα σημαντικό δείγμα προϊόντων άνω των 2.300, προκειμένου να υπολογισθούν οι μέσες τιμές στις πέντε χώρες, με δειγματοληψίες από έγκυρα site σύγκρισης τιμών αλλά και από αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν τιμές προϊόντων σε προσφορά, όπως και τιμές προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Η σύγκριση των μέσων τιμών έδειξε ότι και στις τέσσερις χώρες το μέσο τυπικό «καλάθι» είναι σημαντικά ακριβότερο από της Ελλάδας: κατά 18% της Ισπανία, κατά 41% της Γαλλίας, κατά 27% της Αγγλίας και κατά 9% της Πορτογαλίας. Η εικόνα των αποτελεσμάτων αλλάζει σημαντικά όταν αφαιρείται ο αναλογών ΦΠΑ ανά χώρα. Εν προκειμένω η σύγκριση έδειξε ότι οι τέσσερις χώρες έχουν ακόμα ακριβότερο μέσο «καλάθι» από το ελληνικό: η Ισπανία κατά 30%, η Γαλλία κατά 55%, η Αγγλία κατά 43% και η Πορτογαλία κατά 15% ως αποτέλεσμα της πολύ μεγάλης διαφοράς του χαμηλού ΦΠΑ ανά χώρα (δηλ. του ΦΠΑ τροφίμων-ποτών). Στην Ελλάδα από τον Ιούνιο φέτος ο σχετικός ΦΠΑ ανέρχεται σε 13% και 24% για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, κάποιες από τις οποίες συμμετέχουν στο δείγμα της έρευνας (πχ έλαια, καφές, γλυκά, σνακ και αρτοποιήματα). Ο αντίστοιχος ΦΠΑ στην Αγγλία είναι 0%, στη Γαλλία 10% και 5,5%, στην Ισπανία 10% και 4% και στην Πορτογαλία 13% και 6%.

Επαχθής ο ελληνικός ΦΠΑ
Οι αλλαγές του τελευταίου δωδεκαμήνου στους συντελεστές του ΦΠΑ στην Ελλάδα, σημειώνουν οι ερευνητές, αύξησαν σημαντικά την επίδραση του εν λόγω φόρου συγκριτικά με το παρελθόν και συγκριτικά με τις άλλες εξεταζόμενες χώρες. Συγκεκριμένα, στην αντίστοιχη έρευνα του 2012 ο τότε μέσος ΦΠΑ στην Ελλάδα ως ποσοστό της τιμής στο τυπικό καλάθι των 20 προϊόντων ήταν 12,5% (μέσος συντελεστής ΦΠΑ 14,3%), ενώ το 2016 ήταν 17,5%, σχεδόν διπλάσιος από των άλλων χωρών. Μια βασική διαφορά είναι ότι τρόφιμα, που στην Ελλάδα υπάγονται στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ 24%, στις υπόλοιπες χώρες υπάγονται στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ, που είναι και χαμηλότερος του ελληνικού: 6%, 5,5% και 0%.

Η διαχρονική σύγκριση των τιμών με χώρες του εξωτερικού δείχνει ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει μόνιμα φθηνότερο καλάθι από τις συγκρινόμενες χώρες, με διακυμάνσεις οι οποίες δεν αλλάζουν το αποτέλεσμα της ανάλυσης. Όπως σημειώνουν οι ερευνητές του ΙΕΛΚΑ, ειδικά σε σύγκριση με τη Γαλλία και την Αγγλία η ποσοστιαία διαφορά του ελληνικού «καλαθιού» φαίνεται πως μεγαλώνει εξαιτίας κυρίως του αποπληθωρισμού στη χώρα μας ως προς τις πληθωριστικές τάσεις σε αυτές τις χώρες.

Εκτός του ΦΠΑ, όπως επισημαίνεται, άλλοι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη σύγκριση των τιμών της Ελλάδας με άλλων ευρωπαϊκών χωρών είναι η μεγάλη απόσταση της χώρας από τα παραγωγικά κέντρα της ΚΔ Ευρώπης, τα διάφορα κόστη παραγωγής (λοιποί φόροι, ενέργεια, πρώτες ύλες, μισθολογικό κόστος, χρηματοοικονομικό κόστος, γραφειοκρατία) κλπ, δηλαδή παράγοντες που αυξάνουν το κόστος των προϊόντων, επιβαρύνοντας τις τιμές ραφιού.