Οι τιμές του ελληνικού σούπερ μάρκετ είναι άμεσα συγκρίσιμες με εκείνες του αγγλικού και του ισπανικού, ενώ κατά μέσο όρο ο έλληνας καταναλωτής έχει πρόσβαση σε προϊόντα με χαμηλότερες τιμές.

Από 20 κατηγορίες με προϊόντα του τυπικού καλαθιού ο έλληνας καταναλωτής τα απολαμβάνει σε χαμηλότερες μέσες τιμές σε 14 κατηγορίες στην περίπτωση της Αγγλίας και σε 10 στην περίπτωση της Ισπανίας. Αυτό προκύπτει από το πόρισμα έρευνας του ΙΕΛΚΑ, που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο, με θέμα τη σύγκριση των τιμών στο τυπικό καλάθι προϊόντων στις τρεις χώρες.

Στο πλαίσιο της ανάλυσης επί των 20 κατηγοριών προϊόντων, που συνθέτουν τις τυπικές αγορές, περιλήφθηκε ένα σημαντικό δείγμα 250 προϊόντων για το ελληνικό «καλάθι», 311 για το αγγλικό και 208 για το ισπανικό. Η σύγκριση απέδειξε ότι το μέσο «καλάθι» του ελληνικού σούπερ μάρκετ είναι φτηνότερο του αγγλικού σχεδόν κατά 8% και του ισπανικού περίπου κατά 1%.

Η εικόνα των συγκριτικών αποτελεσμάτων αλλάζει σημαντικά όταν αφαιρείται ο ΦΠΑ, ο οποίος στην ελληνική περίπτωση τον τελευταίο χρόνο είναι ιδιαίτερα επιβαρημένος. Εν προκειμένω αποδεικνύεται ότι το ελληνικό καλάθι είναι φθηνότερο του αγγλικού περίπου κατά 15% και του ισπανικού, περίπου κατά 5,5% (ο ΦΠΑ στην Αγγλία είναι 5% και στην Ισπανία 8%).

Τα προϊόντα που επηρεάζουν αρνητικά τα αποτελέσματα στην ελληνική περίπτωση, συγκριτικά με τα υπόλοιπα προϊόντα μεγάλης χρηματικής τους αξίας, είναι τα απορρυπαντικά (κυρίως του πλυντηρίου ρούχων). Αυτό οι ερευνητές το αποδίδουν κυρίως στο γεγονός ότι στο εξωτερικό διατίθενται αρκετά απορρυπαντικά PL ιδιαίτερα χαμηλής τιμής, ενώ στο ελληνικό Παρατηρητήριο Τιμών έχουν καταγραφεί ελάχιστα τέτοια.

Αντίστοιχα, παραδειγματικά, το αραβοσιτέλαιο εντοπίστηκε σε Αγγλία και Ισπανία μόνο ως PL. Οι ερευνητές επισημαίνουν τη σημασία (ως προς τις αποκλίσεις τιμών μεταξύ των εθνικών αγορών) των διαφορών στην ποιότητα ορισμένων προϊόντων, λόγω των τοπικών ιδιαιτεροτήτων (πχ η παρασκευή της μαρμελάδας στην Ελλάδα βασίζεται κυρίως στα φρούτα κι όχι στη ζάχαρη).

Τα δεδομένα τιμών άντλησαν οι ερευνητές του ΙΕΛΚΑ από το Παρατηρητήριο Τιμών του ΥΠΑΑΝ, το αντίστοιχο ισπανικό και από την αγγλική ιστοσελίδα, που λαμβάνει καθημερινά τιμές από έξι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας.