Χαμηλότερες εμφανίζονται οι τιμές του τυπικού καλαθιού αγορών καταναλωτή στα ελληνικά σούπερ μάρκετ σε σχέση με Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία και Ισπανία, σύμφωνα με την οργανωμένη επαναλαμβανόμενη έρευνα σύγκρισης τιμών του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).Τα αποτελέσματα βασίζονται σε στοιχεία από πλατφόρμες σύγκρισης τιμών σε κάθε χώρα και σε τιμοληψίες από αλυσίδες ανά τυπικό καλάθι προϊόντων.

Το ΙΕΛΚΑ συνέκρινε 44 κατηγορίες προϊόντων: Είκοσι υποκατηγορίες τυπικών αγορών, επιπλέον 19 υποκατηγορίες που προστέθηκαν το Νοέμβριο του 2022 και πέντε το Μάρτιο 2023, λόγω της ένταξης τους στο ελληνικό μέτρο του Καλαθιού του Νοικοκυριού, με ενταγμένα προϊόντα στο οποίο, άλλωστε, συγκρίνει τιμές ο ΙΕΛΚΑ. Oι υποκατηγορίες προϊόντων εξετάζονται από δείγμα τιμών σε πάνω από 5.000 προϊόντα, βάσει δειγματοληψιών από έγκυρες και έγκριτες ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών, περιλαμβάνοντας τιμές προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, αλλά και προϊόντα – branded ή άλλα- σε προσφορά. Η σύγκριση των μέσων τιμών των καλαθιών δείχνει ότι και Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, και Ιταλία έχουν σημαντικά ακριβότερο μέσο τυπικό καλάθι προϊόντων οργανωμένου λιανεμπορίου συγκριτικά με την Ελλάδα: Ακριβότερο καλάθι κατά 18% η Γαλλία, κατά 12% η Ιταλία και κατά 11% το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ισπανία βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με την Ελλάδα, ενώ η Πορτογαλία είναι φθηνότερη κατά 6% σε σχέση με τη χώρα μας.

Σύγκριση τιμών χωρίς ΦΠΑ
Η σύγκριση τιμών γίνεται και χωρίς τον ΦΠΑ. Όταν εκείνος αφαιρεθεί, η εικόνα αλλάζει δραστικά: Τόσο η Γαλλία, όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν σ’ αυτή την περίπτωση πιο ακριβό μέσο καλάθι από την Ελλάδα, επειδή η Ελλάδα έχει υψηλότερο ΦΠΑ. Ενώ στη χώρα μας ο ΦΠΑ που αναφέρεται σε τρόφιμα και ποτά είναι 13% ή 24%, στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι 0% ή 5%, στην Ισπανία 4% και 10%, στη Γαλλία 5,5% και 10% και στην Πορτογαλία 6% και 13%.

Η βασική διαφορά είναι ότι υπάρχουν τρόφιμα που στην Ελλάδα υπάγονται στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ, δηλαδή στο 24% και στις υπόλοιπες χώρες υπάγονται στον χαμηλό συντελεστή ο οποίος είναι χαμηλότερος του ελληνικού. Σημειώνεται ότι η επίδραση ειδικών φόρων κατανάλωσης, όπως ισχύει, για παράδειγμα, για τον καφέ που πωλείται εντός Ελλάδος, δεν είναι δυνατόν να συνυπολογιστεί. Καταλήγει λοιπόν το μέσο τυπικό καλάθι προϊόντων οργανωμένου λιανεμπορίου στη Γαλλία να είναι ακριβότερο κατά 26%, στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά 20%, στην Ιταλία κατά 20% και στην Ισπανία κατά 7%. Εξαίρεση αποτελεί η Πορτογαλία, η οποία παραμένει φθηνότερη κατά 5%.

Τα συμπεράσματα του ΙΕΛΚΑ δείχνουν «διαχρονική» φθηνότερη τιμή για τα ελληνικά προϊόντα
Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, το οργανωμένο ελληνικό λιανεμπόριο τροφίμων μέσα από τα καταστήματα σούπερ μάρκετ παρέχει στους Έλληνες καταναλωτές πρόσβαση σε προϊόντα για το τυπικό τους καλάθι αγορών κατά μέσο όρο σε χαμηλότερες τιμές.  Ο ΙΕΛΚΑ αποδίδει αυτό το δεδομένο «στην οργανωμένη προσπάθεια των προμηθευτών και των λιανεμπόρων για συγκράτηση των τιμών τα τελευταία χρόνια».  Η τάση αυτή, με μικρές διακυμάνσεις, αξιολογείται ως «διαχρονική» κατά την τελευταία δεκαετία, όπως καταδεικνύουν τα αποτελέσματα της επαναλαμβανόμενης έρευνας: «Η διαχρονική σύγκριση τιμών με το εξωτερικό δείχνει ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει συνεχώς φθηνότερο τυπικό καλάθι αγορών οργανωμένου λιανεμπορίου σε σχέση από τις συγκρινόμενες χώρες, με διακυμάνσεις οι οποίες δεν αλλάζουν το γενικό συμπέρασμα της ανάλυσης». Τα δεδομένα τιμών υπολογίζονται από γνωστά παρατηρητήρια τιμών για τις υπό εξέταση χώρες.  Για την Ελλάδα, λήφθηκαν υπόψη πρωτογενή δεδομένα από τιμοληψίες σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ [Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος,  Metro ΑΕΒΕ (My market), Μασούτης, Market In].


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter