Χαμηλότερες είναι οι τιμές του τυπικού καλαθιού του νοικοκυριού στα ελληνικά σούπερ μάρκετ συγκριτικά με της Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ιταλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας, όπως προκύπτει από την έρευνα σύγκρισης τιμών του τυπικού καλαθιού των σούπερ μάρκετ της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, που παρουσιάζεται στην επαναλαμβανόμενη έκθεση του ΙΕΛΚΑ. Η τελευταία έρευνα σύγκρισης των τιμών έγινε τον Μάρτιο και βασίστηκε, όπως πάντα, σε στοιχεία από σχετικές πλατφόρμες κάθε χώρας και σε τιμοληψίες από αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η σύγκριση έγινε με και χωρίς την αξία του ΦΠΑ, ο οποίος διαφέρει σε κάθε χώρα. Η σύγκριση των μέσων τιμών των καλαθιών έδειξε, λοιπόν, ότι αν αφαιρεθεί ο ΦΠΑ ανά χώρα, και οι έξι χώρες έχουν πιο ακριβό μέσο καλάθι από την Ελλάδα –η Γαλλία κατά 26%, το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 17%, η Ιταλία κατά 20%, η Ισπανία κατά 11% και η Πορτογαλία κατά 2%.

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα ο ΦΠΑ σε τρόφιμα και ποτά είναι 13%, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο κυμαίνεται από 0% ως 5%, στη Γαλλία μεταξύ 5,5% και 10%, στην Ισπανία μεταξύ 4% και 10%, στην Πορτογαλία μεταξύ 6% και 13% και στην Ιταλία μεταξύ 4% και 5%. Ακόμη μια βασική διαφορά είναι ότι τρόφιμα που στην Ελλάδα υπάγονται στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ 24%, στις εν λόγω χώρες υπάγονται στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ, που είναι χαμηλότερος του ελληνικού, με τιμές 6%, 5,5%, 4% ή και 0%. Επίσης, σημειώνεται ότι η επίδραση των ειδικών φόρων κατανάλωσης (π.χ. στον καφέ) δεν είναι δυνατόν να συνυπολογιστεί στα προαναφερόμενα στοιχεία. Το συμπέρασμα της έκθεσης του ΙΕΛΚΑ είναι ότι τα εγχώρια σούπερ μάρκετ παρέχουν στους καταναλωτές πρόσβαση σε προϊόντα, συγκριτικά, χαμηλότερης τιμής ως αποτέλεσμα της οργανωμένης προσπάθειας των προμηθευτών και των λιανεμπόρων για συγκράτηση των τιμών τα τελευταία χρόνια. Επίσης, συμπεραίνεται ότι η απόσταση της χώρας από τα παραγωγικά κέντρα, τα κόστη των μεταφορών, το μέγεθος της αγοράς, το ισοζύγιο εξαγωγών-εισαγωγών τροφίμων και πρώτων υλών κ.ά. επηρεάζουν τη διαμόρφωση των τελικών τιμών.