Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η δημοσιοποίηση των στοιχείων της έρευνας που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) σχετικά με την αξία ενός τυπικού καλαθιού αγορών στη χώρα μας, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της Αγγλίας και της Ισπανίας. Από τη σύγκριση προέκυψε πως στην Ελλάδα το κόστος του μέσου καλαθιού αγορών είναι σημαντικά χαμηλότερο από το αντίστοιχο της Αγγλίας (κατά 16% περίπου), ενώ έχει και ελαφρώς χαμηλότερη τιμή από ό,τι της Ισπανίας (κατά 2% περίπου).

Η έρευνα έγινε τον Μάρτιο και αφορούσε σε χώρες στις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία αντίστοιχα του δικού μας Παρατηρητηρίου Τιμών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Συγκρίθηκαν οι τιμές σε 21 υποκατηγορίες προϊόντων που συνθέτουν ένα τυπικό καλάθι αγορών. Αυτές οι 21 υποκατηγορίες προϊόντων περιλάμβαναν ένα σημαντικό δείγμα τιμών (για την Ελλάδα τιμές 144 προϊόντων, για την Αγγλία 382 προϊόντων και για την Ισπανία 312 προϊόντων).

Τα κριτήρια επιλογής των προϊόντων στο καλάθι ήταν ένας συνδυασμός αντίστοιχων χρησιμοποιούμενων καλαθιών για εκτίμηση τιμών του εξωτερικού, καθώς και κοινής διαθεσιμότητας στοιχείων στις τρεις χώρες. Η σύγκριση τιμών έγινε με και χωρίς τις τιμές του ΦΠΑ, ο οποίος διαφέρει από χώρα σε χώρα και ειδικά για την Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο παρουσιάζει συνεχείς αυξήσεις1.

Η σύγκριση των καλαθιών (πίνακας) δείχνει ότι στην Ελλάδα το κόστος του μέσου καλαθιού αγορών είναι σημαντικά χαμηλότερο από ό,τι στην Αγγλία, ενώ έχει και ελαφρώς χαμηλότερη τιμή από ό,τι στην Ισπανία.

 Πίνακας: Σύγκριση τιμών τυπικού καλαθιού προϊόντων Ελλάδας-Αγγλίας-Ισπανίας

   Ελλάδα  Αγγλία  Ισπανία
   Μέση  Αριθμ. προϊόντων  Μέση   Αριθμ. προϊόντων  Μέση   Αριθμ. προϊόντων
 Μαρμελάδα 500 γραμμάρια  2,39 €  5  1,45 €  21  2,01 €  18
 Αλεύρι 1 κιλό  1,15 €  11  1,36 €  21  1,31 €  17
 Αναψυκτικά cola 1,5 λίτρα  1,32 €  10  1,93 €  21  1,14 €  8
 Απορρυπαντικό πιάτων (πλύσιμο στο χέρι) 450-500 ml  1,29 €  5  2,36 €  21  2,24 €  13
 Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων 27-30 μεζούρες  9,91 €  5  6,06 €  20  8,23 €  18
 Γάλα νωπό (παστεριωμένο) με μειωμένα λιπαρά 1 λίτρο  1,24 €  5  1,02 €  20  1,32 €  16
 Ελαιόλαδο 1 λίτρο  4,21 €  14  4,73 €  21  3,05 €  16
 Καφές φίλτρου 500 γραμμάρια  5,98 €  5  5,67 €  11  4,46 €  12
 Κοτόπουλο νωπό 1 κιλό  3,85 €  3  10,21 €  21  4,41 €  17
 Κρεμμύδια (ξερά) 1 κιλό  0,86 €  2  1,26 €  10  1,04 €  8
 Μακαρόνια 500 γραμμάρια  0,72 €  17  2,02 €  21  0,79 €  17
 Μερέντα 400 γραμμάρια  2,02 €  4  2,02 €  21  3,04 €  7
 Μεταλλικό νερό 6Χ1,5 λίτρα  2,82 €  6  3,43 €  13  2,03 €  7
 Μήλα Στάρκιν 1 κιλό  1,42 €  2  2,10 €  14  1,94 €  23
 Πατάτες νωπές 1 κιλό  0,94 €  3  1,29 €  21  2,27 €  18
 Πατάτες τσιπς 100-130 γραμμάρια  1,41 €  11  1,57 €  19  1,45 €  10
 Σοκολάτα 100 γραμμάρια  1,02 €  4  2,17 €  21  1,74 €  21
 Χαρτί υγείας 8 τεμάχια  3,03 €  4  5,17 €  20  2,86 €  4
 Χυμός πορτοκάλι 1 λίτρο  1,51 €  13  2,04 €  21  1,62 €  21
 Χυμός τομάτας 500 γραμμάρια  0,58 €  9  1,11 €  19  2,22 €  19
 Ψωμί για τοστ 480 γραμμάρια  2,55 €  8  0,90 €  5  2,13 €  22
 Σύνολο  50,22 €  144  59,84 €  382  51,28 €  312

Τα προϊόντα που επηρεάζουν αυξητικά το ελληνικό καλάθι σε σχέση με τις άλλες χώρες (λόγω της συγκριτικά με τα υπόλοιπα προϊόντα μεγάλης χρηματικής αξίας τους) είναι τα απορρυπαντικά και το ελαιόλαδο. Όσον αφορά στα απορρυπαντικά, στη μελέτη σημειώνεται ως βασική αιτία το γεγονός ότι στις άλλες χώρες υπάρχουν αρκετά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private brands-προϊόντα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ) που σε ορισμένες αλυσίδες έχουν ιδιαίτερα χαμηλές τιμές .

Όσον αφορά στο ελαιόλαδο, σημειώνεται ότι στη χώρα μας χρησιμοποιείται κυρίως το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, ενώ στο εξωτερικό χρησιμοποιούνται ευρέως και χαμηλότερης ποιότητας και τιμής ελαιόλαδα.

Η εικόνα των αποτελεσμάτων αλλάζει σημαντικά όταν αφαιρέσουμε τον αναλογούντα ΦΠΑ ανά χώρα. Η σύγκριση των καλαθιών σε αυτήν την περίπτωση δείχνει ότι η Ελλάδα έχει ακόμα χαμηλότερο μέσο καλάθι από την Αγγλία (κατά 22% περίπου), ενώ έχει πλέον σημαντικά χαμηλότερο μέσο καλάθι και από την Ισπανία (κατά 7% περίπου). Αυτό είναι αποτέλεσμα της πολύ μεγάλης διαφοράς που έχει ο χαμηλός ΦΠΑ ανά χώρα (πρόκειται για τον ΦΠΑ που αναφέρεται σε τρόφιμα και ποτά). Στην Ελλάδα αυτός ο ΦΠΑ από τον Ιανουάριο είναι 13%, σημαντικά υψηλότερος από την Αγγλία (5%) και την Ισπανία (8%), επηρεάζοντας αναπόφευκτα τις τιμές.

Το γενικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η έρευνα και η ανάλυση του ΙΕΛΚΑ είναι ότι οι τιμές στο οργανωμένο ελληνικό λιανεμπόριο τροφίμων είναι άμεσα συγκρίσιμες με αυτές του εξωτερικού και ότι κατά μέσο όρο οι έλληνες καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε προϊόντα με χαμηλότερη τιμή. Από τις 21 κατηγορίες προϊόντων του τυπικού καλαθιού ο έλληνας καταναλωτής βρίσκει στο οργανωμένο λιανεμπόριο στις 15 κατηγορίες (71%) μέσες τιμές χαμηλότερες από της Αγγλίας και στις 13 κατηγορίες (62%) μέσες τιμές χαμηλότερες της Ισπανίας.


Οι πηγές των στοιχείων
Τα δεδομένα τιμών προέρχονται:
• Για την Ελλάδα: από τα πρωτογενή δεδομένα που παρέχει το Παρατηρητήριο Τιμών (www.e-prices.gr) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας). Οι τιμοληψίες που παρέχει το Παρατηρητήριο Τιμών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου προέρχονται από σχεδόν 1.000 σημεία πώλησης πανελλαδικώς του κλάδου των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Οι τιμές παρέχονται κάθε δύο εβδομάδες.
• Για την Αγγλία: Στην επεξεργασία δεδομένων από την ιστοσελίδα www.mysupermarket.co.uk, που λαμβάνει καθημερινά τιμές από έξι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της Μεγάλης Βρετανίας.
• Για την Ισπανία: Στην επεξεργασία δεδομένων από την ιστοσελίδα www.supercomprador.es, που είναι Παρατηρητήριο Τιμών της Ισπανίας για τιμές λιανεμπορίου τροφίμων και συγκρίνει τιμές ανάμεσα σε αρκετές μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

1 Για τα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά οι αυξήσεις του ΦΠΑ ήταν οι εξής: Τον Απρίλιο 2010 από 9% σε 10%, τον Ιούλιο 2010 από 10% σε 11% και τον Ιανουάριο 2011 από 11% σε 13%. Για τα είδη καθαριότητας και υγιεινής οι αυξήσεις του ΦΠΑ ήταν οι εξής: Τον Απρίλιο 2010 από 19% σε 21% και τον Ιούλιο 2010 από 21% σε 23%.