Την πλήρη αναβάθμιση του ρόλου και των σκοπών του ΙΕΛΚΑ σχεδιάζει ο νέος πρόεδρος του φορέα, κ. Κωνσταντίνος Μαχαίρας, θεωρώντας ότι το Ινστιτούτο μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα στον τομέα της διαμόρφωσης στρατηγικής σκέψης, αλλά και στη σκιαγράφηση των νέων τάσεων στο λιανεμπόριο τροφίμων και όχι μόνο.

Όπως τόνισε μιλώντας στο σελφ σέρβις ο κ. Μαχαίρας, το ΙΕΛΚΑ σχεδιάζει να ακολουθήσει «συνταγές» τις οποίες εφαρμόζουν σήμερα επιτυχώς ανάλογοι φορείς στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, ώστε να αποτελέσει τον επίσημο φορέα διάχυσης στην αγορά ερευνητικών στοιχειών καταρχάς για το οργανωμένο λιανεμπόριο, αλλά και για άλλους κλάδους της οικονομίας.

Παράλληλα, θα αναζητήσει τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με φορείς καταναλωτών ξένων αγορών, προκειμένου να αντλεί έτοιμο ερευνητικό υλικό για τάσεις που σήμερα καταγράφονται εκτός των ελληνικών συνόρων και που θα μπορούσαν να απαντηθούν στην εγχώρια αγορά. Ο κ. Μαχαίρας υπογραμμίζει ότι για τον αναβαθμισμένο ρόλο του ΙΕΛΚΑ θα απαιτηθούν επενδύσεις, ώστε να αγοραστούν συστήματα ανάλυσης ή και δικαιώματα από το εξωτερικό, όμως το νέο εγχείρημα στοχεύει να αποφέρει στον φορέα και έσοδα όχι μόνο από την εσωτερική αγορά, αλλά και από το εξωτερικό. Πάντως, κατά τον ίδιο, αν κάτι δεν λείπει σήμερα από το Ινστιτούτο είναι το στελεχικό δυναμικό, το οποίο θεωρεί πως έχει την ετοιμότητα να συμβάλλει στη νέα προοπτική του φορέα.

Όπως οι εταιρείες ερευνών
Στόχος του ΙΕΛΚΑ, σύμφωνα με τον νέο του πρόεδρο, θα είναι να ξεφύγει από τη λογική της διαχείρισης «συνδικαλιστικών δεδομένων», επεκτείνοντας τη δράση του σε άλλες αγορές και σε νέους τομείς ερευνών. Το κρίσιμο για το Ινστιτούτο είναι να διευρύνει τη δράση του πέρα από τις ποσοτικές έρευνες, στις οποίες σήμερα ειδικεύεται, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στον τομέα της ποιοτικής έρευνας, σε πεδία δηλαδή που δεν έχουν εμβαθύνει άλλοι ανάλογοι προς τον ΙΕΛΚΑ φορείς. «Μόνο έτσι θα μπορέσει να διαθέτει, με ανταγωνιστικά μέσα και όρους της ελεύθερης αγοράς, το ερευνητικό του υλικό στο επιχειρείν και κατ’ επέκταση να αποκτήσει νέα έσοδα», αναφέρει ο κ. Μαχαίρας.

Όπως μας είπε, στη λίστα των πελατών του Ινστιτούτου θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται πολυεθνικές εταιρείες που επιθυμούν να αποκτήσουν παρουσία στην Ελλάδα και που αναζητούν επεξεργασμένα στοιχεία για τις αγορές στις οποίες στοχεύουν, όπως και πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού που διενεργούν έρευνες και επιθυμούν συνεργάτες με αξιόπιστες υποδομές. Με άλλα λόγια κατά τον κ. Μαχαίρα, το ΙΕΛΚΑ θα μπορούσε να δέχεται κατά παραγγελία έρευνες αγοράς και να τις πουλά, όπως ακριβώς πράττουν σήμερα εταιρείες ερευνών που ελέγχονται από ιδιώτες.

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των προαναφερόμενων, ο νέος πρόεδρος του ΙΕΛΚΑ δήλωσε ότι στις προθέσεις του είναι μέσα στους επόμενους δύο μήνες, αφού συζητήσει τις προτάσεις του με τα μέλη του Ινστιτούτου, να ληφθούν όλες οι αναγκαίες αποφάσεις που θα επαναπροσδιορίσουν τη στρατηγική του φορέα. Όσο για τον χρόνο υλοποίησης των πρώτων δράσεων του ΙΕΛΚΑ, εκτιμά ότι περίπου σε έναν χρόνο θα γίνει αντιληπτός από τα στελέχη του οργανωμένου λιανεμπορίου και γενικότερα από τον κόσμο της αγοράς, ο νέος ρόλος του Ινστιτούτου.