Τα θετικά σχόλια εκπροσώπων του κλάδου των σούπερ μάρκετ, προμηθευτικών εταιρειών και φορέων του εμπορίου απέσπασε η επίσημη παρουσίαση εκ μέρους του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) της μελέτης του, όπου καταγράφεται η συνεισφορά του λιανεμπορίου τροφίμων στην εθνική οικονομία και αναλύονται τα βασικά μεγέθη και οι τάσεις στον κλάδο.

Ο επιστημονικός συνεργάτης του ΙΕΛΚΑ, καθηγητής του ΟΠΑ κ. Γ. Δουκίδης, αναλύοντας τα αποτελέσματα της μελέτης, κατέρριψε συνήθεις αλλά ανθεκτικούς μύθους σχετικά με τη συνολική συνεισφορά του λιανεμπορίου τροφίμων στην οικονομία της χώρας, τα περιθώρια κέρδους των εγχώριων επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ, την πορεία των τιμών των καταναλωτικών προϊόντων κοκ.

Επεσήμανε πως τα στοιχεία της έρευνας πείθουν για την ανάγκη αφενός της αναμόρφωσης του αναχρονιστικού θεσμικού πλαισίου που διέπει το εμπόριο και τις συναλλαγές και αφετέρου, της αναβάθμισης των υποδομών, ώστε να υπάρξουν για τις επιχειρήσεις και συνολικά για την ελληνική οικονομία σημαντικά οφέλη, θέση με την οποία συμφώνησε ο κ. Στ. Κομνηνός, ΓΓ Εμπορίου του ΥΠΑΑ, που παρακολούθησε την εκδήλωση.

Ο κ. Δουκίδης, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στη σημαντική επιβάρυνση κόστους της αλυσίδας εφοδιασμού από τις ελλιπείς οδικές υποδομές, τους αναχρονιστικούς κανονισμούς λειτουργίας των ΙΧ φορτηγών, των αποθηκών διανομής, αλλά και των ίδιων των καταστημάτων σούπερ μάρκετ, ενώ μίλησε παραδειγματικά για τη δυνατότητα περιορισμού των μηνιαίων μεταφορών με ΙΧ φορτηγά, που θα μπορούσε να αποδώσει εξοικονομήσεις έως 0,12 ευρώ ανά μεταφερόμενο τεμάχιο, ποσό που αντιστοιχεί σε αρκετά εκατ. ευρώ για το σύνολο του κλάδου.

Αξιοποιώντας στοιχεία και από το Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ, το ΙΕΛΚΑ διερεύνησε, επίσης, την πορεία των επενδύσεων του κλάδου κατά την περίοδο 2002-2010. Με συμμετοχή 40% στις πωλήσεις της γενικής εγχώριας αγοράς τροφίμων-ποτών, τα σούπερ μάρκετ συνέβαλαν σε αυτές τις επενδύσεις, συνολικού ύψους 6 δισ. ευρώ, κατά το 63%, ενώ στην πλειονότητά τους οι επενδύσεις τους αφορούσαν στην τεχνολογική και οργανωσιακή αναβάθμιση των δικτύων πωλήσεων, αποβλέποντας στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητάς τους, τη μείωση του κόστους εφοδιασμού, την παροχή νέων υπηρεσιών στους καταναλωτές κλπ.

Κλείνοντας, ο κ. Δουκίδης αναφέρθηκε στις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου και στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει με σύγχρονη οπτική, όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η προσφορά λύσεων για καλύτερη ποιότητα ζωής, η προσέγγιση των τεχνολογικά ενεργών καταναλωτών κλπ. Τμήματα της έρευνας παρουσιάσαμε αναλυτικά σε προηγούμενα τεύχη μας.