Σημαντικά μειωμένες είναι οι πωλήσεις στο λιανεμπόριο τροφίμων, σύμφωνα με την ανάλυση των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των αλυσίδων σούπερ μάρκετ για το 2012, αλλά και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Συνολικά το λιανεμπόριο τροφίμων εκτιμάται ότι το 2012 πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 19,5 δισεκ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, έναντι 22,4 δισεκ. ευρώ το 2011.

Αυτή η μείωση της τάξης του 12,4% είναι η μεγαλύτερη που έχει διαπιστωθεί στην Ελλάδα. Μείωση παρουσίασαν συνολικά στην Ευρώπη οι πωλήσεις του λιανεμπορίου τροφίμων. Το ποσοστό της το 2012 προσδιορίζεται από τη Eurostat στο 0,92%, σε σχέση με το 2011, για την ΕΕ28 και στο 1,26% για τις χώρες της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με την επεξεργασία 65 ισολογισμών και οικονομικών αναφορών από το ΙΕΛΚΑ και στοιχείων της Nielsen, τα μεγάλα καταστήματα τροφίμων της χώρας μας παρουσίασαν μείωση πωλήσεων πέρυσι κατά 5% (τζίρος 10,1 δισ. ευρώ, έναντι 10,6 δισ. το 2011).

Τη μικρότερη συγκριτικά μείωση πωλήσεων στον κλάδο, έναντι του συνόλου της αγοράς, οι ερευνητές του ΙΕΛΚΑ την αποδίδουν στην ανάπτυξη των δικτύων των αλυσίδων (εξαγορές και οργανική ανάπτυξη), στις οικονομίες κλίμακος που επιτυγχάνουν και στις εναλλακτικές στρατηγικές ανταπόκρισης στην κρίση που προσφέρουν (περισσότερα PL προϊόντα, συνεχείς προσφορές κλπ). Σημειώνεται, πάντως, ότι το μερίδιο πωλήσεων των μεγάλων αλυσίδων αναλογεί μόλις στο 55% του συνόλου της αγοράς, έναντι 75% του αντίστοιχου μέσου ποσοστού στην Ευρώπη.

Κατά τους ερευνητές του ΙΕΛΚΑ η σημαντική μείωση των πωλήσεων του κλάδου είναι αποτέλεσμα της μείωσης τόσο της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών όσο, όμως, και των τιμών. Οι τελευταίες το 2012 διαμορφώθηκαν κατά 1,4% χαμηλότερα στις μεγάλες επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ, σε σχέση με το 2011, σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων του Παρατηρητηρίου Τιμών του ΥΠΑΑΝ. Εξάλλου, η μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών απηχείται στην τελευταία έρευνα του ΙΕΛΚΑ, σύμφωνα με την οποία οι καταναλωτές κατά 80% έχουν μειώσει τις αγορές τους, κατά 71% αγοράζουν μόνο τα απαραίτητα, κατά 70% αγοράζουν γενικά φθηνότερα προϊόντα, κατά 67% αγοράζουν οικονομικές συσκευασίες και κατά 82% επιλέγουν περισσότερες προσφορές.