Σημαντικά χαμηλότερες παραμένουν οι τιμές του τυπικού καλαθιού στα ελληνικά σούπερ μάρκετ, σε σχέση με της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, σύμφωνα με την επαναλαμβανόμενη τετραμηνιαία έκθεση του ΙΕΛΚΑ, που παρουσιάζει τα αποτελέσματα οργανωμένης έρευνας σύγκρισης τιμών των προϊόντων του τυπικού καλαθιού αγορών του σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα τον Απρίλιο φέτος, με τα αντίστοιχα καλάθια στις τρεις προαναφερόμενες χώρες.

Για τις ανάγκες της ανάλυσης συγκρίθηκαν οι τιμές προϊόντων 20 υποκατηγοριών που συνθέτουν το τυπικό καλάθι αγορών. Αυτές οι υποκατηγορίες προϊόντων εξετάστηκαν από ένα σημαντικό δείγμα περίπου 2.000 τιμών προϊόντων στις τέσσερις χώρες, προκειμένου να υπολογισθούν οι μέσες τιμές, με δειγματοληψίες από έγκυρα site σύγκρισης τιμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό και από αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η σύγκριση έδειξε ότι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο η Αγγλία και η Γαλλία είχαν σημαντικά ακριβότερο μέσο καλάθι από αυτό της Ελλάδας, κατά 40% ακριβότερο στην Αγγλία και κατά 32% στη Γαλλία, ενώ στην Ισπανία ήταν ακριβότερο κατά 1%. Η εικόνα των αποτελεσμάτων αλλάζει σημαντικά όταν αφαιρείται ο ΦΠΑ ανά χώρα, οπότε το αγγλικό καλάθι γίνεται ακριβότερο του ελληνικού κατά 52%, το γαλλικό κατά 40% και το ισπανικό κατά 7%.

Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι ο ΦΠΑ στην Ελλάδα από τον Ιανουάριο 2011 είναι 13% και 23% για αναψυκτικά-χυμούς, δηλαδή ασύγκριτα υψηλότερος από την Αγγλία (0%), τη Γαλλία (10% και 5,5%) και την Ισπανία (10% και 4%). Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι εταιρείες του κλάδου στην Ελλάδα παρέχουν στους καταναλωτές πρόσβαση στα προϊόντα του τυπικού καλαθιού με χαμηλότερες τιμές, ακόμα και στα φθηνά προϊόντα των 20 κατηγοριών, ως αποτέλεσμα της συντονισμένης προσπάθειας προμηθευτών και λιανεμπόρων να συγκρατήσουν τις τιμές.

Η σχετική τάση, με μικρές διακυμάνσεις, είναι διαχρονική κατά την τελευταία τετραετία που πραγματοποιείται η εν λόγω έρευνα από το ΙΕΛΚΑ. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η ποσοστιαία διαφορά στις τιμές των τριών χωρών έναντι της Ελλάδας διευρύνεται εξαιτίας κυρίως του εγχώριου αποπληθωρισμού έναντι του πληθωρισμού στις τρεις χώρες, καθώς και λόγω των εξελίξεων της ισοτιμίας ευρώ-λίρας Αγγλίας, που επηρεάζει τη σύγκριση με την Αγγλία.