«Πρέπει να εγκαταλείψουμε την ελπίδα ότι ο καιρός θα φτιάξει. Πρέπει να μάθουμε να πορευόμαστε σε άστατο καιρό». Αυτή η προτροπή του Αριστοτέλη Ωνάση φαίνεται πως «έχει πιάσει» στην πλειονότητα των μάνατζερ της αγοράς των FMCG προϊόντων, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα της επαναλαμβανόμενης εξαμηνιαίας έρευνας τάσεων στα στελέχη επιχειρήσεων της εν λόγω αγοράς, που πραγματοποιεί το ΙΕΛΚΑ, στο πλαίσιο της καταγραφής των απόψεών τους για τα κύρια κεντρικά ζητήματα του κλάδου.

Η πιο πρόσφατη σχετική έρευνα διεξήχθη μεταξύ 16 και 23 Ιανουαρίου με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε δείγμα 160 ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων του λιανεμπορίου και των προμηθευτών FMCG, των γενικών διευθύνσεων και των τμημάτων μάρκετινγκ, πωλήσεων, αγορών, οικονομικών και πληροφορικής. Το γενικό συμπέρασμά της είναι ότι στην πλειονότητά τους οι μάνατζερ αναγνωρίζουν τα προβλήματα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και εμφανίζουν προσαρμοστικότητα στις δύσκολες συνθήκες.

Ειδικότερα, τα στελέχη κατά πλειονότητα αναμένουν περαιτέρω κάμψη των πωλήσεων: Κατά το 62% προβλέπουν ότι θα μειωθούν στο πρώτο εξάμηνο του 2017, κατά το 27% ότι θα μείνουν αμετάβλητες και κατά το 11% ότι θα αυξηθούν. Μεσοσταθμικά η εκτίμησή τους είναι ότι οι πωλήσεις θα μειωθούν περίπου κατά 1,78%.

Βέβαια, επειδή η εξέλιξη των πωλήσεων σχετίζονται άμεσα με την ψυχολογία των καταναλωτών και την ευρύτερη οικονομική κατάσταση, οι περισσότεροι μάνατζερ συμφωνούν ότι το πρόσημό τους μπορεί να γίνει θετικό, αν υπάρξει μία βελτίωση σε μακροοικονομικό επίπεδο. Πάντως, η πρόβλεψή τους είναι βελτιωμένη σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα, του Σεπτεμβρίου (2016), οπότε είχαν εκτιμήσει κατά μέσο όρο ότι οι πωλήσεις θα μειωθούν κατά 2,35%.

Σημειώνουμε ότι κατά 81%, δηλαδή στη συντριπτική τους πλειονότητα, τα στελέχη δήλωσαν ότι το εξάμηνο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2016 η οικονομική κατάσταση χειροτέρεψε. Κατά το 17% δήλωσαν ότι έμεινε αμετάβλητη, ενώ μόλις κατά το 1% ότι βελτιώθηκε.

Προβληματισμός για φορολογία, εστίαση σε καινοτομία-επενδύσεις
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι απόψεις τους σχετικά με τα βασικά προβλήματα των εταιρειών τους. Κατά το 68%, λοιπόν, έκριναν ως βασικό πρόβλημα τον υψηλό ΦΠΑ (57% στην προηγούμενη μελέτη). Δεδομένου ότι πρόκειται για στελέχη εταιρειών, πολλά από τα προϊόντα των οποίων άλλαξαν τον τελευταίο χρόνο συντελεστή ΦΠΑ από το 13% στο 24%, προφανώς εκτιμούν ότι η αύξηση του φόρου, σε συνδυασμό με τη μείωση των πωλήσεων και την προσπάθεια συγκράτησης των τιμών, έχει πλήξει άμεσα την κερδοφορία των επιχειρήσεων (βιομηχανικών και λιανεμπορικών), πράγμα που συνέβη, άλλωστε, και σε άλλους κλάδους της οικονομίας που έγιναν αντίστοιχες αλλαγές (τουρισμός, αερομεταφορές κλπ).

Άλλα σημαντικά προβλήματα θεωρούν – με αυξημένη, μάλιστα, σημασία – τις αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες των πελατών τους, κυρίως λόγω του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος και των αρνητικών ψυχολογικών διαθέσεων. Προβλήματα όπως κυρίως η χαμηλή κερδοφορία, αλλά και το υψηλό λειτουργικό κόστος παραμένουν σημαντικά, αλλά η σημασία τους υποχωρεί σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιανουάριο φέτος τα στελέχη θεωρούσαν κατά το 34% βασικό πρόβλημα των επιχειρήσεων τη μεγάλη γραφειοκρατία του Δημοσίου παρά τις όποιες βελτιώσεις των τελευταίων χρόνων, έναντι 30% τον Σεπτέμβριο του 2016.

Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους κεφαλαίων η σημαντικότητά τους παραμένει αμετάβλητη για το ένα στα τέσσερα στελέχη, με το 27% εξ αυτών να θεωρεί ότι είναι σημαντικό πρόβλημα έναντι 26% τον Σεπτέμβριο του 2016.

Με διαφορά η σημαντικότερη προτεραιότητα και ζητούμενο κατά την κρίση των μάνατζερ, όπως και στην προηγούμενη έρευνα, είναι η αύξηση των πωλήσεων, παράλληλα με την μείωση του κόστους λειτουργίας, προκειμένου προφανώς να τονωθεί η κερδοφορία των επιχειρήσεων. Σημαντικό εύρημα, όμως, είναι το υψηλό ποσοστό των στελεχών που θεωρούν ως βασική προτεραιότητα των επιχειρήσεων την καινοτομία προϊόντων και υπηρεσιών, ποσοστό 40%, αυξημένο κατά 3% σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα. Το σημαντικότερο, ίσως, εύρημα είναι αύξηση της έμφασης που δίνουν οι μάνατζερ στις νέες επενδύσεις, κατά 28% έναντι 18% το 2016, καθώς και η ανάδειξή τους ως τέταρτη κατά αξιολογική σειρά προτεραιότητα. Άλλες σημαντικές προτεραιότητές τους, όπως καταγράφονται στην έρευνα, είναι η αναβάθμιση του δικτύου, η αύξηση της παραγωγικότητας και οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.

Διαφορές απόψεων μάνατζερ λιανεμπορίου-βιομηχανίας
Σημαντικές είναι οι διαφορές απόψεων μεταξύ λιανεμπορικών και βιομηχανικών στελεχών αναφορικά με την αξιολόγηση των προβλημάτων από άποψη σημασίας και προτεραιότητας προς επίλυση.

Σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις οι διαφορές ανάμεσα σε λιανεμπόριο και βιομηχανία έχουν αμβλυνθεί. Συγκεκριμένα και για τις δύο ομάδες στελεχών τα βασικά προβλήματα είναι τα ίδια: Υψηλός ΦΠΑ, μείωση πωλήσεων, αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες. Η διαφορά τους εντοπίζεται στην σημασία τους, καθώς στην περίπτωση των στελεχών του λιανεμπορίου καταγράφεται ως συγκριτικά μεγαλύτερο πρόβλημα ο υψηλός ΦΠΑ, ενώ στην περίπτωση της βιομηχανίας η μείωση πωλήσεων –η εικόνα τον Σεπτέμβριο (2016) ήταν αντίστροφη. Κοινός τόπος υπάρχει και στην περίπτωση της γραφειοκρατίας του Δημοσίου-πολυνομίας, για την οποία οι συμμετέχοντες κρίνουν ότι χειροτέρεψε το τελευταίο διάστημα. Η χαμηλή κερδοφορία προβληματίζει περισσότερο την βιομηχανία, ενώ το λιανεμπόριο έχει μεγαλύτερες δυσκολίες με τους ελέγχους κεφαλαίων (πίνακας 1).

Από άποψη προτεραιοτήτων, για τους μάνατζερ τόσο του λιανεμπορίου όσο και της βιομηχανίας οι δύο πρώτες προτεραιότητες είναι κοινές και με αυξημένη σημαντικότητα: Ενίσχυση πωλήσεων και μείωση κόστους λειτουργίας. Επισημαίνουμε, όμως, ότι στην περίπτωση της βιομηχανίας η εστίαση στην ενίσχυση των πωλήσεων μειώνεται, ενώ στο λιανεμπόριο αυξάνεται. Στην περίπτωση της βιομηχανίας οι πωλήσεις συσχετίζονται με την καινοτομία στις διαδικασίες και τα προϊόντα, την αναβάθμιση του δικτύου διανομών-πωλήσεων και την πολυκαναλική διάθεση προϊόντων, η οποία πλέον κερδίζει σημαντικά έδαφος. Στην περίπτωση του λιανεμπορίου συσχετίζονται, επίσης, με την καινοτομία σε διαδικασίες-υπηρεσίες-προϊόντα και με την αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά λόγω της φύσης της δουλειάς του, τα στελέχη του εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην εξυπηρέτηση των πελατών πολύ περισσότερο απ’ ότι τα στελέχη της βιομηχανίας (πίνακας 2).

Η επόμενη έρευνα θα πραγματοποιηθεί περί τα τέλη του Ιουνίου φέτος.