Κατά το 55% οι εγχώριοι καταναλωτές έχουν μειώσει συνολικά τις αγορές τροφίμων και κατά το 75% έχουν ακυρώσει δαπάνες διασκέδασης, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΙΕΛΚΑ που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο. Επίσης, κατά το 52% έχουν αναβάλει εργασίες συντήρησης και επισκευής και κατά το 48% έχουν αλλάξει την μάρκα του προϊόντος, ενώ κατά το 28% έχουν χρησιμοποιήσει χρήματα αποταμιεύσεων για την κάλυψη των αγορών τους και στο ίδιο ποσοστό έχουν αναβάλει πληρωμές λογαριασμών ή έχουν προχωρήσει σε στάση πληρωμών. Μόλις κατά 4% δηλώνουν πως δεν έχουν λάβει κανένα απολύτως μέτρο για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα της πολιτείας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, η έρευνα δείχνει ότι έχει βελτιωθεί η εικόνα του «Καλαθιού του Νοικοκυριού», καθώς το θετικά το κρίνει το 61% του κοινού έναντι 28% στην προηγούμενη έρευνα, ενώ το κοινό που θεωρεί ότι δεν προσφέρει τίποτα έχει μειωθεί από 44% σε 29%. Ωστόσο, καταλαμβάνει την τελευταία θέση στην αξιολόγηση των κυβερνητικών μέτρων από τους καταναλωτές, με ποσοστό μόλις 3%, έναντι της πρότασης για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα, που συγκέντρωσε το 81% των απαντήσεων, του μέτρου της μόνιμης δέσμευση τιμής (προτίμηση 10%) και του market pass (6%). Το 49% των στελεχών του κλάδου θεωρούν το «Καλάθι του Νοικοκυριού» μη επιτυχές μέτρο έναντι 24%, που το θεωρούν επιτυχές.