Πρόσφατα η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για την απασχόληση στο λιανεμπόριο για το 2016. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προκύπτει ότι το λιανεμπόριο τροφίμων εν μέσω της έντονης οικονομικής ύφεσης αποτελεί έναν από τους ελάχιστους κλάδους της οικονομίας, που διατήρησε και αυξάνει την απασχόληση στην Ελλάδα. Από την επεξεργασία των στοιχείων απασχόλησης, που παρέχει σε τριμηνιαία βάση η ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτει ότι την εξαετία 2010-2016 το λιανεμπόριο τροφίμων παρουσιάζει αύξηση της απασχόλησης κατά 7,4%.

Η αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο διαπιστώνεται σε αντίθεση με τη μείωσή της στο σύνολο του λιανικού εμπορίου κατά 3,8% και συνολικά στην ελληνική οικονομία κατά 13,5%. Πρακτικά το λιανεμπόριο τροφίμων το 2016 απασχολούσε 13,7 χιλιάδες περισσότερους εργαζόμενους, σε σχέση με το 2010, πλησιάζοντας τις 200 χιλιάδες άμεσα απασχολούμενους.

Συγκεκριμένα το 2016 το λιανεμπόριο τροφίμων αύξησε την απασχόληση κατά 2,7% σε σχέση με το 2015, δηλαδή κατά 5,3 χιλιάδες εργαζομένους. Αθροιστικά τη διετία 2015-2016 η αύξηση της απασχόλησης στο λιανεμπόριο τροφίμων ξεπερνά τις 10.000 νέες θέσεις εργασίας. Συνολικά το λιανικό εμπόριο παρουσιάζει επίσης αυξητική τάση το 2016, με αύξηση κατά 0,7% σε σχέση με το 2015, αλλά σαφώς σε μικρότερο βαθμό από τον κλάδο των τροφίμων. Πρόκειται για μία σημαντική εξέλιξη. η οποία διαφοροποιεί σημαντικά το μείγμα-δομή της απασχόλησης στα μακροοικονομικά στοιχεία.

Εξαιτίας της αύξησης που παρουσιάζει την τελευταία εξαετία το λιανεμπόριο τροφίμων και της ταυτόχρονης μείωσης των άλλων εμπορικών κλάδων, πλέον η απασχόληση στο λιανεμπόριο τροφίμων καλύπτει σχεδόν το 30% της απασχόλησης συνολικά στο λιανικό και το χονδρικό εμπόριο. Παράλληλα, ενώ η άμεση απασχόληση στο λιανεμπόριο τροφίμων το 2010 αντιστοιχούσε στο 4,37% της ελληνικής αγοράς εργασίας, το 2015 αντιστοιχεί στο 4,88%, ξεπερνώντας κλάδους όπως οι Κατασκευές, οι Τράπεζες, οι Μεταφορές και η Υγεία.

Συντελεστές της αύξησης της απασχόλησης στο λιανεμπόριο
Η αύξηση αυτή της απασχόλησης στο λιανεμπόριο τροφίμων είναι συνδυαστικό αποτέλεσμα αρκετών παραγόντων, όπως:

Πρώτον, οι εξαγορές και συγχωνεύσεις, οι οποίες οδήγησαν τις νέες μεγαλύτερες εταιρείες να προβούν σε προσλήψεις προσωπικού, τις οποίες δεν ήταν εφικτό να κάνουν τα μικρότερα σχήματα. Παράλληλα, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων αποχώρησης επιχειρήσεων από την αγορά, τα καταστήματα των αλυσίδων που συμπλήρωσαν τον κύκλο τους δεν έκλεισαν, αλλά συνέχισαν να λειτουργούν υπό νέες διοικήσεις. Η ολοκλήρωση των μεγάλων εξαγορών και συγχωνεύσεων την επόμενη διετία αναμένεται να καθορίσει τα τελικά μεγέθη της απασχόλησης στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, αλλά και συνολικά για το λιανεμπόριο τροφίμων την επόμενη δεκαετία.

Δεύτερον, η ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων στον κλάδο, είτε σε νέα κανάλια πώλησης, όπως π.χ. τα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ, είτε σε εξειδικευμένα κανάλια, όπως π.χ. τα delicatessen, τα εξειδικευμένα καταστήματα με ελληνικά προϊόντα, τα παραδοσιακά καταστήματα τουριστικού χαρακτήρα κ.ά. Χαρακτηριστικό είναι, άλλωστε, ότι μέσα στο 2016 άρχισαν τη λειτουργία τους αρκετά νέα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ που εξυπηρετούν την Αττική –το επόμενο διάστημα θα φανεί ποια θα είναι η επέκτασή τους στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται όλο και περισσότερα νέα είδη καταστημάτων, που συνδυάζουν διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων ή και την εστίαση, όπως π.χ. κρεοπωλεία delicatessen, ιχθυοπωλεία-εστιατόρια, τυροκομεία-γαλακτοπωλεία με παραδοσιακά προϊόντα, food experience stores, καταστήματα υγιεινής διατροφής, ενώ ακόμα και μέσα σε φαρμακεία εμφανίζονται πλέον έτοιμα συσκευασμένα τρόφιμα.

Τρίτον, η απελευθέρωση των καναλιών πώλησης συγκεκριμένων προϊοντικών ομάδων (π.χ. του βρεφικού γάλακτος, του καπνού και του τύπου, των βιταμινών και των συμπληρωμάτων διατροφής –νέα υγειονομική διάταξη), η οποία δημιούργησε αυξημένες ανάγκες απασχόλησης προσωπικού στις εταιρείες του κλάδου. Αξίζει να σημειωθεί εδώ, ότι παρά την τυπική απελευθέρωση η αγορά δεν έχει προσαρμοστεί πλήρως στην αλλαγή, οπότε αναμένεται την επόμενη διετία να καταγραφεί ακριβέστερα η πραγματική επίδραση αυτών των εξελίξεων στην απασχόληση.

Τέταρτον, το γεγονός ότι τα ανεπτυγμένα δίκτυα επιπλέον φέρνουν νέες επενδύσεις στην οργάνωση, στη μηχανογράφηση και τη συντήρησή τους, προκειμένου να αυξάνεται η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, στις οποίες επιπρόσθετα δημιουργούνται νέες ανάγκες για πρόσληψη υψηλών προσόντων προσωπικού. Οι σχετικές εξελίξεις επηρεάζουν όχι μόνο την άμεση απασχόληση –κυρίως στις μεγαλύτερες εταιρείες, που έχουν τα μεγέθη για τέτοιες επενδύσεις–, αλλά και την έμμεση απασχόληση σε πλήθος κλάδων, που υποστηρίζουν τις λειτουργίες του λιανεμπορίου (πληροφορικής, logistics κ.λπ).

Πέμπτον, το γεγονός της ανάπτυξης και εξυγίανσης των δικτύων του κλάδου των λιανικών πωλήσεων τροφίμων τα πρώτα χρόνια της οικονομικής ύφεσης την περίοδο 2010-2014 (κυρίως με νέα καταστήματα σούπερ μάρκετ από τις μεγάλες και μεσαίες αλυσίδες του κλάδου, αλλά και με την αναβάθμιση των παλαιότερων καταστημάτων τους, με την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, συστημάτων και καινοτόμων διαδικασιών εξυπηρέτησης κ.λπ.).

Ποιοτικά στοιχεία της απασχόλησης στα σούπερ μάρκετ
Σε σχέση με τα ποιοτικά στοιχεία της απασχόλησης στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, επισημαίνεται ότι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ προσφέρουν εργασία σε ομάδες του πληθυσμού, που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην εύρεση εργασίας, όπως οι νέοι, οι ανειδίκευτοι εργάτες και οι γυναίκες. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί η συμβολή του κλάδου στην αντιμετώπιση της ανεργίας στην επαρχία, εφόσον τα δίκτυα πωλήσεων των αλυσίδων δεν περιορίζονται στα αστικά κέντρα ή τις βιομηχανικές περιοχές της χώρας, αλλά καλύπτουν όλη την επικράτεια. Στο προσωπικό των αλυσίδων σούπερ μάρκετ υπερτερούν οι γυναίκες σε ποσοστά 65%-70%. Σημειώνεται ότι περισσότερο από τα 2/3 των καταστημάτων των αλυσίδων δραστηριοποιούνται εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας.

Επιπλέον, οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου έχουν αναγνωρισθεί και βραβευθεί επανειλημμένως για τις συνθήκες εργασίας που διασφαλίζουν στο προσωπικό τους, καθώς και για τις βέλτιστες πρακτικές τους στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού.

Τα προαναφερόμενα φαίνεται πως γίνονται αντιληπτά από το ευρύ κοινό, πράγμα που επιβεβαιώνουν τα στοιχεία σχετικής πανελλήνιας έρευνας του ΙΕΛΚΑ, σε δείγμα 2.000 καταναλωτών από όλη την Ελλάδα. Ειδικότερα, η έρευνα έδειξε ότι οι καταναλωτές σε ποσοστό σχεδόν 62% θεωρούν ότι τα σούπερ μάρκετ προστατεύουν τις θέσεις εργασίας περισσότερο από άλλους κλάδους της οικονομίας. Σε αντίστοιχο ποσοστό –οι 3 στους 5 καταναλωτές– θεωρούν ότι τα σούπερ μάρκετ λόγω των πανελληνίων δικτύων τους, συνεισφέρουν στις τοπικές οικονομίες, πράγμα που καταγράφεται με υψηλότερα ποσοστά στην επαρχία, όπου η ενίσχυση της περιφέρειας και η αποκέντρωση είναι χειροπιαστή πραγματικότητα. Ανακλάται έτσι η αυξανόμενη σημασία που έχει η προσφερόμενη απασχόληση στις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της χώρας.