Οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτές προσφέρουν στους Έλληνες καταναλωτές πάνω από 750 εκατ. ευρώ σε προσφορές ετησίως, σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, που συμπεραίνει ότι, αν ληφθούν υπόψη οι προσφορές, το πραγματικό επίπεδο των τιμών το 2013 ήταν κατά 7% χαμηλότερο εκείνου που μετρήθηκε στο ράφι.

Ειδικότερα, υπολόγισε ότι η συνολική αξία των προσφορών μέσω των μεγάλων αλυσίδων, ανήλθε στα 620 εκατ. ευρώ, ενώ, συνυπολογιζομένων των προωθητικών κουπονιών και των διαφόρων δωροεπιταγών των σούπερ μάρκετ, η συνολική αξία που «επιστράφηκε» στους καταναλωτές υπερέβη τα 750 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό αυτό, κατά το ΙΕΛΚΑ, αντιστοιχεί σε μέσο ετήσιο όφελος ανά νοικοκυριό πάνω από 200 ευρώ. Στη σχετική μελέτη του ΙΕΛΚΑ  υποστηρίζεται ότι η μέση έκπτωση στο σύνολο των προϊόντων που παρείχαν πέρυσι τα μεγάλα σούπερ μάρκετ φτάνει στο 6,9%, άρα ότι οι πραγματικές τιμές ήταν κατά 7% χαμηλότερες των μετρούμενων. Από αυτή την άποψη, η πραγματική μείωση των τιμών το 2013, σε σχέση με το 2012, ήταν 3,07%, έναντι 0,68% βάσει των μετρήσεων στο ράφι. Εξάλλου, όπως εκτιμάται, περίπου 4 στα 10 προϊόντα το 2013 πωλήθηκαν μέσω κάποιας προωθητικής ενέργειας και ήταν αυτά ακριβώς που εμφάνισαν αύξηση πωλήσεων κατά 10% πέρυσι, σε σχέση με το 2012. Τα μεγαλύτερα ποσοστά πωλήσεων μέσω προσφορών ύψους περί το -50%, ήταν τα απορρυπαντικά και τα προϊόντα ατομικής υγιεινής.