Η αναμενόμενη συνολική ετήσια επιβάρυνση για το σύνολο των νοικοκυριών από την πρόσφατη αύξηση του ΦΠΑ στα συσκευασμένα τρόφιμα εκτιμάται από το ΙΕΛΚΑ ότι θα φτάσει τα 650 εκατ. ευρώ ή τα 157 ευρώ ανά μεμονωμένο νοικοκυριό (αύξηση 3,5% επί του συνόλου των αγορών του) υπό την προϋπόθεση, βέβαια, όπως διευκρινίζεται, ότι η εγχώρια κατανάλωση θα παραμείνει στα επίπεδα του 2013 κι ότι οι αυξήσεις του ΦΠΑ θα περάσουν παντού στις τιμές των προϊόντων.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι οι ετήσιες αγορές τροφίμων των ελληνικών νοικοκυριών κατά την τελευταία πενταετία ανέρχονται συνολικά στα 19,5 δισ. ευρώ, ενώ οι μηνιαίες αγορές ανά νοικοκυριό υπολογίζονται κατά μέσο όρο σε 390 ευρώ. Επίσης, υπενθυμίζουν τις διαδοχικές αυξήσεις του ΦΠΑ από 9% το 2009 στο 23% φέτος σε πλήθος αγαθών, οι πωλήσεις των οποίων, όπως υπολογίζεται, παράγουν το 43% του αξιακού τζίρου της αγοράς των τροφίμων-ποτών. «Σε κάθε περίπτωση», σημειώνουν οι ερευνητές, «η επιβάρυνση ανά νοικοκυριό αναμένεται να είναι σημαντική, κάτι που σε βάθος χρόνου θα επηρεάσει τις καταναλωτικές και αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών».