Μέση εξοικονόμηση 390 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 12,9% της συνολικής ετήσιας αξίας των αγορών του, εξασφάλισε το μέσο νοικοκυριό από τις προσφορές και εκπτώσεις των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ το 2022, σύμφωνα με την ετήσια πανελλήνια έρευνα του ΙΕΛΚΑ σε πανελλαδικό δείγμα 2.000 ατόμων, που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2022 και τον Ιανουάριο φέτος. Σύμφωνα με τα πορίσματά της, οι «έξυπνες αγορές» μπορούν δυνητικά να εξισορροπούν την πίεση των ανατιμήσεων για την πλειονότητα των καταναλωτών. Σημειώνεται, ακόμη, ότι η εν λόγω αξία είναι αυξανόμενη σε ετησία βάση την τελευταία δεκαετία, με εξαίρεση το 2016, χρονιά υπολειτουργίας δύο εκ των τότε σημαντικότερων αλυσίδων της χώρας. Ειδικότερα οι πέντε στους δέκα καταναλωτές εξοικονομούν τουλάχιστον το 10% της αξίας των αγορών τους, ενώ μόλις ο ένας στους δέκα δηλώνει ότι δεν εξοικονομεί τίποτα, ενώ οι τρεις στους πέντε δηλώνουν ότι εξοικονομούν άνω του 10% της συνολικής αξίας των αγορών τους.

Κατά το 52% οι καταναλωτές δηλώνουν ότι οι προσφορές/εκπτώσεις τους βοηθούν στην αντιμετώπιση των ανατιμήσεων. Παράλληλα αυξάνεται η επίδραση που έχουν οι προσφορές και οι εκπτώσεις στην επιλογή καταστήματος. Το ποσοστό των καταναλωτών που επέλεγε κατάστημα με κύριο κριτήριο τις προσφορές είχε μειωθεί από 63% το 2017 σε 41% το 2021, αλλά αυξήθηκε πέρυσι πάλι στο 51%, πράγμα που δείχνει ότι η διάθεση προϊόντων σε τιμές ευκαιρίας αποτελεί στοιχείο έντονης διαφοροποίησης των αλυσίδων μεταξύ τους. Όπως διαπιστώθηκε, κατά το 43% οι καταναλωτές προτιμούν περισσότερες προσφορές έναντι των χαμηλότερων τιμών έναντι 44% το 2021 και 57% το 2017. Στην έκθεση επισημαίνεται ότι το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αυξημένο ρόλο στην ενημέρωση των καταναλωτών για τις προαναφερθείσες ενέργειες, συγκριτικά με το παρελθόν.