Γεγονός αποτελεί η ίδρυση της εταιρείας «Τυροκομεία Δωρική ΑΕ», η οποία «υποδέχθηκε» το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου παραγωγής φέτας και λευκού τυριού της Μινέρβα. Η εταιρεία ιδρύθηκε χθες, Πέμπτη 27 Ιουνίου, λίγες μέρες μετά την έγκριση της μερικής διάσπασης της Μινέρβα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την περασμένη εβδομάδα.
Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της νεοσύστατης επιχείρησης ανέρχεται σε 3.065.078 ευρώ, αναλαμβάνοντας τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του κλάδου φέτας και λευκού τυριού της Μινέρβα, και το πρώτο της διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τους Κατερίνα Βλάχου (πρόεδρος), Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο (αντιπρόεδρος) και Ουρανία Τσάκα (μέλος).

Πρόκειται για μία κίνηση που η εταιρεία είχε προαναγγείλει ήδη από το φθινόπωρο του 2023 στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, με σκοπό τον διαχωρισμό της παραγωγής φέτας και λευκού τυριού, με ξεχωριστή λογιστική παρακολούθηση από την υπόλοιπη εμπορική λειτουργία της Μινέρβα, ώστε να αναπτυχθεί αυτοτελώς. Σύμφωνα με την εταιρεία, ο διαχωρισμός αυτός και η συνακόλουθη δημιουργία συνεργειών για την αύξηση της παραγωγικής δραστηριότητας και την πλήρη εκμετάλλευση της περιουσίας της εταιρείας αναμένεται να αυξήσει ενδεχόμενες επιχειρηματικές ευκαιρίες περαιτέρω επέκτασης και χρηματοδότησης, δεδομένης της δυναμικής που παρουσιάζει ο κλάδος.

H εν λόγω εταιρική αναδιοργάνωση κρίθηκε σκόπιμο να πραγματοποιηθεί μέσω απόσχισης κλάδου, μεταξύ άλλων, και προς το σκοπό διατήρησης της επιδότησης με την οποία έχει ενισχυθεί ο κλάδος φέτας και λευκού τυριού της Μινέρβα δυνάμει του αναπτυξιακού νόμου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter