Πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου η πρώτη γενική συνέλευση των μελών της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, που αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία του κόσμου της συγκεκριμένης εμπορικής δραστηριότητας και του ευρύτερου κλαδικού φάσματός της.

Οι εταιρείες-ιδρυτικά μέλη της είναι οι ABEK Βεκράκος ΑΕ, Attica Terra Food And Drinks ΑΕΒΕ, Βιοτεχνία Καφέδων Γιάγκογλου, Γρ. Παπαχατζής ΟΕ, Cafetex ΑΒΕΕ, Coca-Cola Τρία Έψιλον Ελλάδος ΑΒΕΕ, Global Coffee Company Hellas-IKE, Ι. Παφίλης & Σία ΟΕ, Ι. Ταλούμης & Σία, Jacobs Douwe Egberts Gr ΕΠΕ, Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ Gr ΕΠΕ, Kawacom Hellas Εμπορία Καφέ ΑΕ, Nestle Hellas ΑΕ, Στάθης Γ. Κούκος & Σία ΕΠΕ, Unistar Αντιπροσωπειών ΕΠΕ και ΣΥΝΚΑΦΕ ΑΒΕΕ.

Η γενική συνέλευση της ΕΕΚ εξέλεξε το Δ.Σ της ένωσης, καθόρισε το σκοπό και τους στόχους της, ενώ αποφάσισε τις άμεσες προτεραιότητες του νέου φορέα. Ειδικότερα, εξέλεξε πενταμελή διοίκηση από τους Γιάννο Μπενόπουλο (Cafetex ΑΒΕΕ) πρόεδρο, Ηλία Παπαδόπουλο (Nestle Hellas) αντιπρόεδρο, Αναστάσιο Γιάγκογλου (Βιοτεχνία Καφέδων Γιάγκογλου) γραμματέα, Γιώργο Κούκο (Στάθης Γ. Κούκος & Σία) ταμία και Γιώργο Σκούρτα (Jacobs Douwe Egberts) μέλος.

Επίσης, κωδικοποίησε την αποστολή της ως προς την προώθηση και προβολή των θέσεων των επαγγελματιών του κλάδου του καφέ, τη διαβούλευση και την υλοποίηση του σχετικού κανονιστικού πλαισίου στην Ελλάδα και την Ευρώπη, ενώ έθεσε ως προτεραιότητα τη μείωση ή κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καφέ, την απλοποίηση-διευκόλυνση του τεχνικού και διαχειριστικού πλαισίου για τις εξαγωγές καφέ και την εντατικοποίηση των προσπαθειών για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καφέ.