Το κέντρο logistics, με έδρα στον Δήμο Γαζίου, έξω από το Ηράκλειο, θα διαθέτει στεγασμένους χώρους συνολικής έκτασης 14.000 τμ. Σημειώνεται ότι για την επένδυση αυτή η Χαλκιαδάκης έχει ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο, και ότι το κέντρο logistics που καλύπτει τις σημερινές ανάγκες της αλυσίδας βρίσκεται σε χώρο μισθωμένο, οπότε θα εγκαταλειφθεί μετά τη λειτουργία των νέων κεντρικών αποθηκών.

Εκτός από το κέντρο logistics, η αλυσίδα φέτος προγραμματίζει επενδύσεις 1,8 εκατ. ευρώ στην ίδρυση νέων καταστημάτων και 400.000 ευρώ στις ανακαινίσεις παλαιότερων μονάδων της. Πέρυσι για την επέκταση του δικτύου της επένδυσε κεφάλαια αξίας 1,85 εκατ. ευρώ, ενώ ποσό ύψους 1,07 εκατ. ευρώ διέθεσε για άλλους σκοπούς -μεταξύ αυτών, οι ανακαινίσεις απορρόφησαν 287.000 ευρώ, ο εξοπλισμός και η μηχανογράφηση 406.000 ευρώ, η αγορά οικοπέδων 237.000 ευρώ και η απόκτηση νέων αυτοκινήτων 140.000 ευρώ. Συνολικά, οι επενδύσεις της το 2006 ανήλθαν στο ποσό των 2,92 εκατ. ευρώ.

Από τα στοιχεία των δημοσιευμένων ισολογισμών της Χαλκιαδάκης προκύπτει ότι το 2006 έκλεισε με κύκλο εργασιών 103,992 εκατ. ευρώ, έναντι 96,943 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ για φέτος αναμένεται και νέα άνοδος στα 114,391 εκατ. ευρώ. Πέρυσι, η Χαλκιαδάκης αύξησε την κερδοφορία της στα 2,753 εκατ. ευρώ, έναντι 1,851 εκατ. ευρώ το 2005, ενώ για το 2007 εκτιμάται ότι τα καθαρά προ φόρων κέρδη της θα αυξηθούν περαιτέρω, φτάνοντας τα 3,028 εκατ. ευρώ.