Στο συνέδριο Food Retail CEO Forum 2018 παρουσιάστηκαν σημαντικά ευρήματα από τις έρευνες του ΙΕΛΚΑ, τα περισσότερα από τα οποία βασίζονται στην ετήσια πανελλήνια έρευνα καταναλωτών σούπερ μάρκετ. Η έρευνα σε δείγμα 2.000 ατόμων, εξετάζει ανάμεσα σε άλλα θέματα την αγοραστική εμπειρία στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Τα αποτελέσματα προσφέρουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα συμπεράσματα σε σχέση με καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων, καθώς και σημαντικές απόψεις των Ελλήνων καταναλωτών σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στα καταστήματα του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων.

Tο γενικό συμπέρασμα των αποτελεσμάτων είναι ότι ο Έλληνας καταναλωτής αξιολογεί ιδιαίτερα υψηλά τη αγοραστική εμπειρία με σαφή βελτίωση στην αξιολόγηση την τελευταία 3ετία, η οποία αντικατοπτρίζεται σε τρία στοιχεία: στην αξιολόγηση της σχέσης ποιότητας-χρημάτων, στην αξιολόγηση της αγοραστικής εμπειρίας και στην αξιολόγηση των προσφορών και εκπτώσεων οι οποίες έχουν αυξανόμενη σημασία τα τελευταία χρόνια.

Συνεχώς βελτιούμενο το Value for Money των σούπερ μάρκετ
Μία από τις βασικές τάσεις που παρατηρούνται είναι η πολύπλοκη σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ ποιότητας και τιμής, λόγω της οικονομικής κρίσης. Όπως φαίνεται στο σχήμα 1, οι καταναλωτές τα τελευταία χρόνια αξιολογούν όλο και πιο θετικά την παρεχόμενη αξία στα καταστήματα των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, σε σχέση με την τιμή που πληρώνουν για τις αγορές τους, φτάνοντας στα πολύ υψηλά ποσοστά θετικών απαντήσεων της τάξης του 78%, έναντι μόλις 9% αρνητικών. Χαρακτηριστική είναι η αυξητική τάση που παρατηρείται την τελευταία τριετία στο ποσοστό των θετικών αποτιμήσεων: Από 60% το 2014 αυξήθηκε σε 78% το 2017. Η παρεχόμενη αξία (Value for Money) εκδηλώνεται κυρίως στην αγοραστική εμπειρία του καταναλωτή και στα επώνυμα ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα που του προσφέρονται, αλλά και τη γενικότερη συμβολή του κλάδου στη ζωή του καταναλωτή (π.χ. μέσω των προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, την υποστήριξη της ελληνικής οικονομίας κ.λπ.).

Υψηλή αξιολόγηση της αγοραστικής εμπειρίας στις μεγάλες αλυσίδες

Παράλληλα, όπως φαίνεται και στο σχήμα 2, τα σούπερ μάρκετ αξιολογούνται ιδιαίτερα θετικά σε όλα τα βασικά κριτήρια της βασικής λειτουργίας τους.
Συγκεκριμένα:

  • Το πιο «δυνατό» σημείο της αγοραστικής εμπειρίας είναι το προσωπικό των καταστημάτων (άλλωστε πολλές από τις επιχειρήσεις του κλάδου έχουν βραβευτεί επανειλημμένως για το ανθρώπινο δυναμικό τους και τη διαχείριση τους). Οι καταναλωτές έχουν θετική γνώμη για την εξυπηρέτηση και τη βοήθεια που λαμβάνουν από το προσωπικό, σε ποσοστό 84%. Η εξυπηρέτηση από το προσωπικό αξιολογείται θετικά σχεδόν απολύτως, δηλαδή κατά 86%.
  • Σε σχέση με καθεαυτή τη διαδικασία αγοράς, οι θετικές απαντήσεις φτάνουν στο 86%, εμφανίζοντας σημαντική βελτίωση έναντι 79% το 2016. Οι καταναλωτές θεωρούν ότι στα σούπερ μάρκετ μπορούν να κάνουν τις αγορές τους πιο γρήγορα και άνετα σε σχέση με άλλα καταστήματα. Άλλωστε, την τελευταία εικοσαετία το δίκτυο καταστημάτων σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, τόσο σε αριθμό καταστημάτων, όσο και σε ποιότητα. Τα καταστήματα πέρα από τη συνεχή διαθεσιμότητα ποιοτικών προϊόντων σε μεγάλο εύρος ποικιλίας και τιμών, παρέχουν και σημαντικές συμπληρωματικές υπηρεσίες (π.χ. παρκινγκ, εξυπηρέτηση και διανομή κατ’ οίκον).
  • Ιδιαίτερα θετική είναι η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των διαθέσιμων προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Οι θετικές γνώμες για την ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων φτάνουν το 84%, με σημαντική βελτίωση έναντι 78% το 2016, ενώ οι θετικές γνώμες για την ποικιλία των προϊόντων φτάνει το 86%.
  • Ακόμα και σε σχέση με τις κατηγορίες προϊόντων, όπου τα σούπερ μάρκετ ως κλάδος καταγράφουν έλασσον ποσοστό πωλήσεων και τα μικρά σημεία πώλησης έχουν τα μεγαλύτερα μερίδια της αγοράς, η αξιολόγηση είναι θετική, με αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα κατά το 40% οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι το σούπερ μάρκετ παρέχει φρέσκα προϊόντα (κρέας, ψάρι, οπωροκηπευτικά) υψηλής ποιότητας, έναντι 70% το 2016.

Συνολικά κατά το 80% οι καταναλωτές δηλώνουν πως έχουν θετική αίσθηση μετά την έξοδο τους από το κατάστημα, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό για περίοδο κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που διερχόμαστε, και σημαντικά βελτιωμένο έναντι 70% την προηγούμενη διετία. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι παρά την οικονομική ύφεση, κατά πλειονότητα οι καταναλωτές εξακολουθεί να αγοράζουν τρόφιμα, με βάση την ποιότητα και την αξία που του δίνουν τα προϊόντα, και να επιλέγει προϊόντα και κατάστημα με αυστηρά κριτήρια, πράγματα στα οποία ανταποκρίνεται ο κλάδος των σούπερ μάρκετ. Οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν προσαρμοστεί στην οικονομική κρίση και στην προαναφερόμενη τάση, προσπαθώντας να παρέχουν πρώτον υψηλή ποιότητα με λιγότερα χρήματα για τον καταναλωτή, μέσω της αύξησης των προσφορών και προωθητικών ενεργειών, και δεύτερον εναλλακτικές προϊοντικές επιλογές, μέσω της αύξησης της ποικιλίας των επωνύμων προϊόντων και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Το πλεονέκτημα του σούπερ μάρκετ, συγκριτικά με άλλα κανάλια πώλησης, ως προς το να προσφέρει στον καταναλωτή αυτό που ζητά, φαίνεται από το ότι κατά το 80% οι καταναλωτές θεωρούν ότι στα σούπερ μάρκετ βρίσκουν περισσότερες προσφορές και εκπτώσεις σε σχέση με άλλα καταστήματα.

Εξοικονόμηση δαπανών μέσω των προσφορών και εκπτώσεων
Κατά το 91% οι καταναλωτές εξοικονομούν χρήματα μέσω των προσφορών, των κουπονιών και των δωροπετιαγών που προφέρουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτές των προϊόντων. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι οι 3 στους 4 καταναλωτές εξοικονομούν τουλάχιστον 5% επί της αξίας των αγορών τους, ενώ οι 2 στους 5 τουλάχιστον 10%. Η μέση εξοικονόμηση που προκύπτει από την στάθμιση του συνόλου ανέρχεται στο 12%, όταν η αντίστοιχη μέτρηση το 2016 έδειχνε 9%. Η έρευνα καταναλωτών του ΙΕΛΚΑ καταγράφει ενδιαφέροντα ευρήματα για τις αντιλήψεις και τη συμπεριφορά των καταναλωτών σε σχέση με την επιλογή των προσφορών και προωθητικών ενεργειών. Κατά το 63% οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι οι προσφορές και οι εκπτώσεις είναι ο κύριος λόγος επιλογής καταστήματος.

Επιπλέον στο πλαίσιο της υιοθέτησης των «έξυπνων» αγορών από τους καταναλωτές, λόγω της οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών, καταγράφονται κι άλλες σημαντικές τάσεις. Στο πλαίσιό τους, κατά το 74% οι καταναλωτές δηλώνουν ότι κυνηγούν τις προσφορές και τις εκπτώσεις στο σούπερ μάρκετ, ενώ κατά το ίδιο ποσοστό δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν εκπτωτικά κουπόνια. Συνολικά η αξιολόγηση των προσφορών στο κανάλι του σούπερ μάρκετ είναι ιδιαίτερα υψηλή. Κατά το 81% οι καταναλωτές δηλώνουν ότι σε αυτά βρίσκουν πιο πολλές προσφορές σε σχέση με άλλα καταστήματα, ενώ στο ίδιο ποσοστό αξιολογούν ότι εκεί είναι εύκολο να βρίσκουν προσφορές και εκπτώσεις. Χαρακτηριστικό του βαθμού υιοθέτησης των προσφορών από τον καταναλωτή είναι το γεγονός ότι το 57% του κοινού δηλώνει ότι προτίμηση περισσότερο στις προσφορές παρά στις χαμηλές τιμές.

Ο λόγος γι’ αυτή την επιλογή είναι ότι θεωρούν πως, μέσω της αναζήτησης και επιλογής προσφορών και εκπτώσεων, έχουν τη δυνατότητα και μεγαλύτερων εξοικονομήσεων και προσαρμογής στις δικές τους εξατομικευμένες ανάγκες εξοικονόμησης χρημάτων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο Έλληνας καταναλωτής θεωρεί το σούπερ μάρκετ το καλύτερο σημείο πώλησης τροφίμων, βάσει όλων των κριτηρίων, γιατί οι τιμές του και η παροχή εκ μέρους του ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών (value for money) ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των Ελλήνων καταναλωτών.