Έντονα ανοδικά κινήθηκαν το 2021 τα pro forma οικονομικά μεγέθη της εταιρείας κατασκευής και εμπορίας μεταλλικών πωμάτων Astir Vitogiannis και της εταιρείας εμπορίας και προώθησης ανθρακούχων αναψυκτικών Three Cents, που αμφότερες ανήκουν στον όμιλο Ideal Holdings.

Όσον αφορά στην Astir Vitogiannis, οι πωλήσεις της το 2021 αυξήθηκαν κατά 39% σε σχέση με το 2020, φτάνοντας τα 29,41 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή της κερδοφορία σχεδόν διπλασιάστηκε, φτάνοντας τα 5,3 εκατ. ευρώ. Παρά το γεγονός ότι η πανδημία επηρέασε αρνητικά την εφοδιαστική αλυσίδα, η δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει την ζήτηση η οποία προέκυψε από την αδυναμία ανταγωνιστικών εταιρειών να προμηθεύσουν αντίστοιχα προϊόντα οδήγησε στην σημαντική αυτή αύξηση. Αντίστοιχες αυξητικές τάσεις για το κόστος αναμένονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022 ως αποτέλεσμα της ενεργειακής κρίσης, της αύξησης του πληθωρισμού και της συνεχιζόμενης διαταραχής στην εφοδιαστική αλυσίδα μειώνοντας τα περιθώρια κέρδους.

Η εταιρεία προσδοκά περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων το 2022. Ως προς την Three Cents, οι πωλήσεις αυξήθηκαν το 2021 κατά 54%, στα 7,73 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ξεπέρασαν το 1 εκατ. ευρώ, έναντι 233.000 ευρώ το 2020, παρά την αρνητική επίδραση της αναστολής της λειτουργίας των μπαρ, των καταστημάτων εστίασης και των ξενοδοχείων λόγω της πανδημίας. Η εταιρεία ήδη από τον Νοέμβριο του 2020 προέβη σε ενέργειες με στόχο να αυξήσει την παρουσία της και στα καταστήματα λιανικής, και πλέον οι πωλήσεις στο κανάλι της λιανικής έχουν αρχίσει να ενισχύονται και να αυξάνονται ως ποσοστό επί του συνόλου των πωλήσεων της. Οι στρατηγικοί στόχοι για το 2022 περιλαμβάνουν περαιτέρω διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων της και επέκταση και σε νέες αγορές, καθώς το 37% των πωλήσεων της πραγματοποιείται στο εξωτερικό.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter