Αναλύοντας τους ισολογισμούς χρήσης του 2019 η ICAP διαπιστώνει ότι ο ελληνικός εταιρικός τομέας κατάφερε να βελτιώσει τα αποτελέσματά του για πέμπτη συνεχή χρονιά. Ειδικότερα, από τα ομαδοποιημένα αποτελέσματα ενός δείγματος 21.349 ελληνικών επιχειρήσεων (εξαιρουμένων τραπεζών-ασφαλειών), διαπίστωσε ότι το 2019 ο κύκλος εργασιών του συνόλου των εταιρειών αυξήθηκε κατά 4,2% ανερχόμενος σε 161 δισ. ευρώ, ενώ το συνολικό λειτουργικό τους αποτέλεσμα αυξήθηκε κατά 24,4% έναντι του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, από άποψη καθαρών προ φόρου κερδών καταγράφηκε μείωση κατά 21,2% ή 1,4 δισ. ευρώ, μεταβολή που προήλθε κατά κύριο λόγο από τον κλάδο της ενέργειας. Για το 2020, λόγω της τεράστιας ύφεσης στην οικονομία εξαιτίας της πανδημίας, η εταιρεία αναμένει σημαντική επιδείνωσητων αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων. Ενδεικτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωσή της, από τα οικονομικά αποτελέσματα εννιαμήνου 125 ελληνικών εταιρειών, εισηγμένων ΧΑΑ, προκύπτει μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά 20% και μείωση κερδών EBITDA κατά 25%.