Ενισχύεται η διείσδυση των γυναικών στις ανώτερες βαθμίδες του μάνατζμεντ στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακά αυξανόμενη αποδοχή τους από τον επιχειρηματικό κόσμο, σύμφωνα με σχετική έρευνα της ICAP για την εγχώρια γυναικεία επιχειρηματικότητα, που διεξήχθη για έκτη χρονιά.

Κατά την έρευνα, 6.476 εταιρείες έχουν στο τιμόνι τους γυναίκες –ποσοστό 23,6% επί συνόλου 27.406 εταιρειών που δημοσίευσαν ισολογισμό την περίοδο 2015-2016–, έναντι μεριδίου 22,4% στην περσινή μελέτη. Βασικό χαρακτηριστικό της γυναικείας παρουσίας στο τιμόνι των επιχειρήσεων είναι ότι εντοπίζεται κυρίως σε εταιρείες μικρότερου μεγέθους. Το αξιοσημείωτο είναι ότι οι εταιρείες με επικεφαλής γυναίκες παρουσίασαν πολύ καλύτερες επιδόσεις κερδοφορίας, σε σύγκριση με το σύνολο των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, το 2015 εμφάνισαν εντυπωσιακή αύξηση καθαρών κερδών (47%), με συνέπεια τα κέρδη τους να καλύψουν μερίδιο σχεδόν 32% στα αντίστοιχα κέρδη που αντιστοιχούν στο σύνολο των εταιρειών.

Η νέα έρευνα, που απευθύνθηκε σε 1.200 εταιρείες με επικεφαλής γυναίκες, έδειξε ότι είναι υψηλότατου μορφωτικού επιπέδου, αφού κατά το 50% διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών κι ότι θεωρούν ως σημαντικότερη ανταμοιβή τους την προσωπική τους ανάπτυξη (72%) και ως βασικότερο παράγοντα που οδηγεί στην καταξίωσή τους την ισχυρή επιθυμία για επιτυχία και πραγματοποίηση καριέρας (83%).

Σημειωτέον ότι εργάζονται σκληρά δεδομένου ότι κατά το 45% εξ αυτών εργάζονται πάνω από 50 ώρες την εβδομάδα, ενώ θεωρούν ότι υπερτερούν των ανδρών συναδέλφων τους από άποψη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και διορατικότητας.