Σημαντικό ρόλο στη ζήτηση ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα παίζουν και κοινωνικοί παράγοντες, όπως είναι τα φιλοζωικά αισθήματα, η έλλειψη διαθέσιμου χρόνου από τα μέλη του νοικοκυριού για την παρασκευή φαγητού, καθώς και η τιμή των εξεταζόμενων προϊόντων σε συνδυασμό με το διαθέσιμο εισόδημα των ιδιοκτητών μικρών ζώων.

Η αγορά των συσκευασμένων τροφών για κατοικίδια ζώα καλύπτεται κυρίως από εισαγόμενα προϊόντα, προερχόμενα κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Παράγοντες του κλάδου επισημαίνουν ότι τα τελευταία χρόνια αυξάνεται το ποσοστό των νοικοκυριών τα οποία έχουν κάποιο κατοικίδιο, επηρεάζοντας θετικά τόσο την αγορά των αντίστοιχων ζωοτροφών, όσο και την αγορά των αξεσουάρ και των ειδών περιποίησης μικρών ζώων.

Οικονομικά στοιχεία

Το μέγεθος της αγοράς ζωοτροφών για κατοικίδια (σκύλοι και γάτες) κινήθηκε ανοδικά κατά την περίοδο 1995-2006, εμφανίζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 19,2%. Το 2006 σημείωσε αύξηση 13% σε σχέση με το 2005. ΄Οσον αφορά στην κατανομή της αγοράς ανά κατηγορία ζώου, εκτιμάται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της κατανάλωσης για το 2006 (περίπου 55%) αφορά σε τροφές για σκύλους, ενώ το 45% προορίζεται για γάτες. Παράγοντες της αγοράς προβλέπουν ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες και τάσεις, η ανοδική πορεία της εγχώριας κατανάλωσης των τροφών για κατοικίδια ζώα θα συνεχιστεί κατά το τρέχον έτος με ρυθμό ανάπτυξης γύρω στο 12%.

Στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκε και χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός βάσει δείγματος 27 επιχειρήσεων ζωοτροφών για την κτηνοτροφία και 9 επιχειρήσεων ζωοτροφών για τα κατοικίδια ζώα, για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία ισολογισμών των χρήσεων 2004 και 2005. ΄Οπως προκύπτει από τα δεδομένα αυτά, το σύνολο του ενεργητικού των επιχειρήσεων του δείγματος που αφορά σε επιχειρήσεις ζωοτροφών για την κτηνοτροφία αυξήθηκε κατά 3,45% το 2005 σε σχέση με το 2004, ενώ το σύνολο του ενεργητικού των επιχειρήσεων ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα μειώθηκε κατά 0,64%.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στις επιχειρήσεις ζωοτροφών για την κτηνοτροφία αυξήθηκε κατά 4,66% την ίδια περίοδο και σε εκείνες για κατοικίδια μειώθηκε κατά 9,25% . Οι συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων του δείγματος των επιχειρήσεων ζωοτροφών για την κτηνοτροφία και για κατοικίδια ζώα αυξήθηκαν αντίστοιχα κατά 8,42% και 2,74% το 2005 σε σχέση με το 2004.

Στις επιχειρήσεις ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα το καθαρό αποτέλεσμα των εταιρειών του δείγματος διαμορφώθηκε σε αρνητικά επίπεδα το 2005 σε σχέση με το 2004, η δε αποδοτικότητα των ιδίων και των απασχολούμενων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε -1,4% και -1,19% αντίστοιχα για το 2005, από 8,12% και 6,83% το 2004. Μικρή αύξηση παρουσίασε το περιθώριο μικτού κέρδους από 29,41% το 2004 σε 31,48% το 2005. ΄Οσον αφορά στις επιχειρήσεις ζωοτροφών για την κτηνοτροφία, το καθαρό αποτέλεσμα (κέρδη προ φόρου) των εταιρειών του δείγματος ήταν κερδοφόρο και για τα δύο έτη, σημειώνοντας αύξηση κατά 34,2% το 2005 σε σχέση με το 2004. Οι δείκτες αποδοτικότητας ιδίων και απασχολουμένων κεφαλαίων, αυξήθηκαν από 5,43% και 3,75% το 2004 σε 6,97% και 4,93% αντίστοιχα το 2005.