Οι συνολικές πωλήσεις των σούπερ μάρκετ και cash & carry έπειτα από μια τετραετία (2010-2013) συνεχούς μείωσης, το 2014 παρουσίασαν οριακά θετική μεταβολή 0,6%, σύμφωνα με σχετική πρόσφατη κλαδική μελέτη της ICAP. Ωστόσο, το 2015 συρρικνώθηκαν κατά 1,6%, ενώ η πτωτική τάση εκτιμάται ότι συνεχίστηκε το 2016.

Σύμφωνα με τη μελέτη, τέσσερεις μεγάλες εταιρείες-αλυσίδες του κλάδου το 2015 απέσπασαν περίπου το 50% περίπου των συνολικών πωλήσεών του, ενώ η πλειονότητα των καταστημάτων των δέκα μεγαλύτερων αλυσίδων του βρίσκεται στην Αττική (43,6%). Την ακολουθεί η περιφέρεια της Κ. Μακεδονίας (19,8%).

Οι συνολικές πωλήσεις ενός δείγματος 57 κλαδικών επιχειρήσεων που χρησιμοποίησε η ICAP, αυξήθηκαν οριακά το 2015/2014, τα δε μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 2,1%. Η σημαντική αύξηση των λειτουργικών εξόδων οδήγησε στην αναστροφή των λειτουργικών αποτελεσμάτων από θετικά το 2014 σε αρνητικά το 2015. Πάντως, όπως σημειώνεται, τα αποτελέσματα του ομαδοποιημένου ισολογισμού επιβαρύνονται σημαντικά από τα μεγέθη μιας εταιρείας (σ.σ. ασφαλώς της Μαρινόπουλος). Εφόσον αυτή εξαιρείται, το τελικό αποτέλεσμα των υπολοίπων 56 εταιρειών είναι κερδοφόρο, διαμορφωμένο το 2014 σε 130,6 εκατ. ευρώ και το 2015 σε 129,7 εκατ. ευρώ. Κατά πλειονότητα οι εταιρείες του δείγματος (60,5% πέρυσι) κατά την ICAP κατατάσσονται στη ζώνη Μέσου Πιστωτικού Κινδύνου.

Ο παγκόσμιος κλάδος
Όπως αναφέρεται στη μελέτη, το 2014 μεγαλύτερη επιχείρηση στον παγκόσμιο κλάδο των σούπερ μάρκετ και c&c αναδείχθηκε η Wal-Mart. Την ακολούθησαν κατά σειρά μεγέθους η Costco Wholesale Corp, η The Kroger Co., η Schwarz Group και η Tesco. Οι συνολικές πωλήσεις των είκοσι μεγαλύτερων αλυσίδων σούπερ μάρκετ και C&C ανήλθαν στο ποσό των 1.791,2 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με την Planet Retail, το 2018 οι συνολικές πωλήσεις ειδών παντοπωλείου παγκοσμίως (Grocery Retail) αναμένεται ότι θα υπερβούν τα 5,7 τρισ. δολάρια. Οι πωλήσεις των υπέρ μάρκετ και υπεραγορών, όπως εκτιμάται, θα αποσπάσουν το 38% του συνόλου της παγκόσμιας αγοράς, ενώ των κλασικών σούπερ μάρκετ το 18,8%. Οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου εκτιμάται ότι θα καταλάβουν μερίδιο 11,4%, υπερβαίνοντας τις πωλήσεις των discount stores!

Οι πωλήσεις των 20 μεγαλύτερων εταιρειών σούπερ μάρκετ και Cash & Carry παγκοσμίως (2014)
Επωνυμία Έδρα Χώρες Έσοδα (σε δισ. δολάρια)
Wal-Mart Stores ΗΠΑ 28 485,7
Costco Wholesale Corp. ΗΠΑ 10 112,6
The Kroger Co. ΗΠΑ 1 108,5
Schwarz Group Γερμανία 26 102,7
Tesco Ηνωμένο Βασίλειο 13 99,7
Carrefour Γαλλία 34 98,5
Aldi Γερμανία 17 86,5
Metro Group Γερμανία 32 85,6
Grupe Auchan Γαλλία 13 69,6
Casino Group Γαλλία 29 64,5
AEON Ιαπωνία 11 61,4
Edeka Γερμανία 1 61
Rewe Combine Γερμανία 11 51,2
Woolworths Αυστραλία 2 49,6
E.Leclerc Γαλλία 7 48,6
Wesfarmers Αυστραλία 2 48,1
Ahold Ολλανδία 6 43,6
ITM (Intermarché) Γαλλία 5 38,2
Sainsbury’s Ηνωμένο Βασίλειο 1 37,8
Loblaw Cos. Καναδάς 2 37,8
Πηγή: Global Powers of Retailing 2016, Deloitte Touche Tohmatsu Limited