Εξακολουθούν να μειώνονται οι πωλήσεις των καταστημάτων της μικρής λιανικής, ενώ κι ο αριθμός τους συρρικνώνεται περαιτέρω, σύμφωνα με πρόσφατη σχετική μελέτη της ICAP. Φέτος τα καταστήματα αυτά αριθμούν τα 31,4 χιλ. σε όλη τη χώρα εκ των οποίων το 54% είναι παντοπωλεία, το 25% περίπτερα και το 21% καταστήματα ψιλικών. Παντοπωλεία και μίνι μάρκετ εκτιμάται ότι έκαναν πέρυσι το 47% των πωλήσεων του συνόλου της μικρής λιανικής.

Σύμφωνα με την πρωτογενή έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σύνολο των Επιμελητηρίων της χώρας το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου 2015, στον κλάδο της μικρής λιανικής λειτουργούν περίπου 31,4 χιλ. καταστήματα (περίπτερα, καταστήματα ψιλικών, παντοπωλεία-μίνι μάρκετ κλπ), αριθμός μειωμένος κατά 2,5% σε σχέση με το 2014 και κατά 6% σε σχέση με το 2013. Τα παντοπωλεία και μίνι μάρκετ φέτος συμμετείχαν στο συνολικό αριθμό των καταστημάτων με ποσοστό 53,8%, έναντι 52,8% το 2014 και 51,2% το 2013. Έπονται τα περίπτερα με 24,9%, έναντι 25,3% το 2014, και τα καταστήματα ψιλικών με 21,3%, έναντι 21,9% το 2014.

Σύμφωνα με την ICAP, επί του συνόλου των καταγεγραμμένων καταστημάτων μικρής λιανικής, τα 6,4 χιλ. δραστηριοποιούνται στον Νομό Αττικής, όπου καταγράφηκε μείωση στον αριθμό τους της τάξης του 4,5% σε σχέση με το 2014 και του 15% σε σχέση με το 2013. Το μερίδιο της Αττικής στις πωλήσεις της εν λόγω αγοράς το 2015 ανήλθε σε 20,5%, έναντι 22,5% το 2013. Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με μερίδιο 8,2% και με μεγάλη διαφορά η Αχαΐα με 3,9% και το Ηράκλειο με 3,9%. Σε επίπεδο Διοικητικών Περιφερειών, μετά την Αττική τον μεγαλύτερο αριθμό καταστημάτων το 2015 έχουν η Κεντρική Μακεδονία (17,6%) και η Δυτική Ελλάδα (9,4%), ενώ τον μικρότερο αριθμό τέτοιων καταστημάτων έχουν η Δυτική Μακεδονία (2,4%) και το Βόρειο Αιγαίο (3,5%). Τα καταστήματα ψιλικών παρουσιάζουν μεγαλύτερη γεωγραφική συγκέντρωση στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, συγκριτικά με τα περίπτερα και τα παντοπωλεία. Μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά παρατηρείται στα παντοπωλεία, καθώς μόλις το 18,1% αυτών εδρεύουν στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Από την άλλη πλευρά, σε αυτούς τους νομούς είναι συγκεντρωμένο το 36,6% των περιπτέρων και το 46,6% των καταστημάτων ψιλικών.

Στο σύνολο της χώρας αντιστοιχούν 345 κάτοικοι ανά κατάστημα μικρής λιανικής. Η αναλογία είναι αυξημένη σε σχέση με τα δύο προηγούμενα έτη, λόγω της μείωσης των επιχειρήσεων. Η υψηλότερη αναλογία παρουσιάζεται στα καταστήματα ψιλικών (1.617 κάτοικοι ανά κατάστημα). Ακολουθούν τα περίπτερα (1.383 κάτοικοι ανά κατάστημα) και τα παντοπωλεία (641 κάτοικοι ανά κατάστημα). Σε επίπεδο νομών, η υψηλότερη αναλογία κατοίκων ανά κατάστημα παρατηρείται στην Αττική (599), τη Μαγνησία (489) και τα Δωδεκάνησα. Η μικρότερη αναλογία εντοπίζεται στους νομούς Ζακύνθου (86), Λέσβου (147), Κυκλάδων (155) και Σάμου.

Μέγεθος της μικρής λιανικής
Κατά την ICAP η συνολική αξία της αγοράς μικρής λιανικής υποχώρησε με μέσο ετήσιο ρυθμό -7,3% την περίοδο 2011-2014. Ειδικότερα, το 2014 η αγορά συρρικνώθηκε κατά 5%. Ανά κατηγορία καταστημάτων, όπως εκτιμάται, τα παντοπωλεία και μίνι μάρκετ κάλυψαν περίπου το 47% των συνολικών πωλήσεων των καταστημάτων μικρής λιανικής το 2014, ενώ τα περίπτερα και τα καταστήματα ψιλικών το 33% και 20% αντίστοιχα. Σύμφωνα με προβλέψεις της ICAP, περαιτέρω μείωση της αγοράς εκτιμάται και για το 2015 με ρυθμό της τάξης του 6%.