Σύμφωνα με την πρόσφατη κλαδική μελέτη της ICAP, οι συνολικές πωλήσεις των σούπερ μάρκετ και cash & carry εμφάνισαν πτωτική πορεία την τετραετία 2010-2013, με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 4,1%.

Το 2014, οπότε τα τρόφιμα-ποτά κατέλαβαν το 78% των συνολικών πωλήσεων, ενώ οι πέντε μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου κάλυψαν από κοινού σχεδόν το 60% περίπου της συνολικής αξίας της εγχώριας αγοράς, υπήρξε μια αναστροφή της τάσης των πωλήσεων (+1,6%). Η μελέτη, επικαλούμενη εκτιμήσεις παραγόντων του κλάδου, κάνει λόγο για μια εκ νέου συρρίκνωσή τους το 2015 περίπου κατά 3%, η οποία θα συνεχιστεί την τρέχουσα χρονιά, αλλά σε μικρότερο βαθμό από το 2015. Σε ό,τι αφορά το 2017 και το 2018 οι μελετητές της ICAP εκτιμούν ότι αναμένονται στον κλάδο οριακές ετήσιες μεταβολές της τάξης του -1% έως +1%. Στο πλαίσιο της μελέτης, από την επεξεργασία των στοιχείων 42 επιχειρήσεων του κλάδου προέκυψε ότι το 2014/13 το σύνολο του ενεργητικού τους αυξήθηκε κατά 4,2%, ενώ αύξηση 3,3% παρουσίασαν και τα ίδια κεφάλαια. Οι συνολικές πωλήσεις τους αυξήθηκαν κατά 1% και τα μικτά κέρδη τους κατά 3,7%. Αρκετά μεγάλη βελτίωση παρουσίασε το τελικό καθαρό τους αποτέλεσμα (+12,0%), ενώ τα κέρδη EBITDA κατέγραψαν αύξηση 9,4% την ίδια περίοδο. Από τις 42 εταιρείες του δείγματος οι 35 ήταν κερδοφόρες το 2014 έναντι 33 το 2013. Το μέσο ετήσιο περιθώριο μικτού κέρδους των εταιρειών του κλάδου την πενταετία 2010-2014 κυμάνθηκε σε σταθερό επίπεδο, ενώ το μέσο περιθώριο κέρδους EBITDA αυξήθηκε όλα τα έτη εκτός του 2011.