Σύμφωνα με την ICAP, η εγχώρια κατανάλωση εμφιαλωμένων νερών (σε λίτρα) αυξήθηκε την περίοδο 1990-2008, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου 12%.

Το 2009 ο ρυθμός ανόδου επιβραδύνθηκε σημαντικά (αύξηση μόλις 2%), ενώ από το 2010 η αγορά παρουσιάζει πτωτική πορεία. Ειδικότερα, το 2011 και το 2012 η κατανάλωση μειώθηκε κατά 8,1% και 6,5% αντίστοιχα. Η καθοδική πορεία εκτιμάται ότι συνεχίστηκε και το 2013, αλλά με μικρότερο ρυθμό. Η ζήτηση καλύπτεται κατά μείζονα λόγο από εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα, ενώ οι εξαγωγές κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η κατηγορία των φυσικών μεταλλικών νερών καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας παραγωγής εμφιαλωμένων νερών, με μερίδιο 73%. Ακολουθεί η κατηγορία των επιτραπέζιων νερών, με μερίδιο 23%, και η κατηγορία των ανθρακούχων, με 4%. Αύξηση παρατηρείται στις πωλήσεις εμφιαλωμένων νερών ιδιωτικής ετικέτας.