Οι εξελίξεις στην ελληνική οικονομία το 2014 δημιούργησαν προσδοκίες, καθώς καταγράφηκαν πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης ασθενείς ενδείξεις ανάκαμψης, σύμφωνα με την επιχειρηματική έκδοση «40 Κορυφαίοι Κλάδοι της Ελληνικής Οικονομίας» της ICAP. Η βελτίωση στα δημοσιονομικά μεγέθη συνεχίστηκε, αλλά από το δεύτερο εξάμηνο του 2015 ακολούθησε ραγδαία επιδείνωση, που οδήγησε στην καταγραφή οριακά αρνητικών, πάντως, ρυθμών μεταβολής του ΑΕΠ.

Διαφορετική ήταν η ένταση των συνεπειών στους επιμέρους κλάδους, ορισμένοι εκ των οποίων επέδειξαν σημαντικές αντοχές και αξιόλογη βελτίωση επιδόσεων. Μάλιστα, η γενική εικόνα της κερδοφορίας είναι αισθητά βελτιωμένη το 2014 σε σχέση με το 2013, ιδιαίτερα ως προς το EBITDA. Από άποψη κύκλου εργασιών η συνεχής πτώση της προηγούμενης πενταετίας ανακόπηκε και οι συνολικές πωλήσεις κατέγραψαν μικρή, έστω, αύξηση. Εν τούτοις το συνολικό καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε για άλλη μία χρονιά ζημιογόνο, μολονότι οι ζημίες συρρικνώθηκαν, ενώ τα αποτελέσματα ήταν ζημιογόνα στην πλειονότητα των κλάδων. Στους επί μέρους τομείς της οικονομίας (εκτός χρηματοπιστωτικού), ο συνολικός κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 2,3% το 2014, στα 148,9 δισ. ευρώ. Αύξηση πωλήσεων εμφάνισαν επτά από τους εννέα ευρύτερους κλάδους (γεωργία-αλιεία, ορυχεία-λατομία, μεταποίηση, ενέργεια-ύδρευση, κατασκευές, εμπόριο, ξενοδοχεία-εστιατόρια, μεταφορές-επικοινωνίες, λοιπές υπηρεσίες) του εταιρικού τομέα.

Οι κλάδοι με την υψηλότερη (διψήφιου %) αύξηση πωλήσεων ήταν οι κατασκευές, ξενοδοχεία- εστιατόρια και ορυχεία-λατομεία. Το συνολικό προ φόρων καθαρό αποτέλεσμα ήταν και πάλι ζημιογόνο, ωστόσο οι ζημίες συρρικνώθηκαν κατά 42,1% (σε 467,2 εκατ. ευρώ) το 2014, κυμαινόμενες δηλαδή πολύ χαμηλότερα απ’ ότι στα πρώτα έτη της κρίσης, αν και στην πλειονότητά τους οι κλάδοι ήταν ζημιογόνοι, με κερδοφόρους μόνο το εμπόριο (αλλά με πτωτική τάση), ενέργεια-ύδρευση και ξενοδοχεία-εστιατόρια. Ειδικότερα ο τομέας της μεταποίησης εμφάνισε οριακή επιδείνωση του κύκλου εργασιών (-0,13%), που διαμορφώθηκε στα 47 δισ. ευρώ.

Η συγκράτηση του κόστους πωλήσεων, πάντως, οδήγησε σε βελτίωση των μεικτών και λειτουργικών κερδών του κλάδου. Οι ζημιές του συρρικνώθηκαν κατά 62,7% (243,8 εκατ. ευρώ), αλλά το σημαντικότερο ήταν ότι οι κερδοφόρες μεταποιητικές επιχειρήσεις το 2014 αυξήθηκαν και πάλι, καλύπτοντας το 62% του συνόλου, διαπιστώνεται στη σχετική έκδοση της ICAP. Εντυπωσιακή ανατροπή παρουσίασε ο κλάδος των τραπεζών, ο οποίος, ενώ είχε ανακτήσει την κερδοφορία του το 2013, εμφάνισε μεγάλη επιδείνωση, με μικρή αύξηση εσόδων (1,3%) και υπέρογκες ζημιές 8,2 δισ. ευρώ. Σχετική υποχώρηση παρουσίασε και ο κλάδος των ασφαλειών, μικρότερης έκτασης, πάντως, αλλά οι 3 στις 4 επιχειρήσεις του ήταν κερδοφόρες. Ζημιογόνος παρέμεινε ο σύνθετος κλάδος των λοιπών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, αλλά με σημαντικότατη μείωση ζημιών (36,4%) και θεαματική βελτίωση μεικτών κερδών.

Κερδοφορία
Η κορυφαία πεντάδα στην των κλάδων, βάσει του περιθωρίου μικτού κέρδους παρέμεινε σχετικά σταθερή: σταθερή τηλεφωνία (72,77%), κινητή τηλεφωνία (69,53%), ζυθοποιία (62,33%), εκδόσεις βιβλίων (56,75%) και καλλυντικά (53,46%). Με βάση το περιθώριο καθαρού κέρδους ξεχώρισαν αντίστοιχα τα τσιγάρα-πούρα (15,35%), μάρμαρα- γρανίτες (10,80%), εισαγόμενος καφές (10,46%), οπτικά (9,88%) και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Α΄ κατηγορίας (8,88%). Με κριτήριο το EBITDA οι υψηλότεροι δείκτες αντιστοιχούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (43,91%), ενοικιάσεις αυτοκινήτων (42,66%), ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Α΄ κατηγορίας (30,10%), σταθερή τηλεφωνία (29,97%) και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πολυτελείας (27,64%).

Οι κλάδοι/υποκλάδοι που εμφάνισαν αρνητικό δείκτη περιθωρίου καθαρού κέρδους περιορίστηκαν σε 10 το 2014, έναντι 17 στην αντίστοιχη έκδοση της ICAP για το 2013. Τους υψηλότερους δείκτες αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων το 2014 εμφάνισαν οι κλάδοι-υποκλάδοι εισαγόμενος καφές (50,24%), ελεγκτικές επιχειρήσεις (41,53%), υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (29,82%), καφές-επεξεργασία (26,73%) και οπτικά (25,90%). Βάσει των δεικτών αποδοτικότητας απασχολουμένων κεφαλαίων τις καλύτερες επιδόσεις εμφάνισαν οι εισαγόμενος καφές (19,21%), ελεγκτικές επιχειρήσεις (12,43%), οπτικά (9,66%), τσιγάρα-πούρα (9,02%) και σύμβουλοι επιχειρήσεων (7,16%). Περίπου κατά το 25% οι ερευνώμενοι κλάδοι/υποκλάδοι εμφάνισαν αρνητικούς δείκτες αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων.