“Ο παραγωγικός τομέας του κλάδου παρουσιάζει σημαντικό βαθμό ανομοιογένειας σε επίπεδο επιχειρήσεων, καθώς περιλαμβάνει μικρό αριθμό εταιρειών μεγάλου μεγέθους και αρκετές μικρότερες επιχειρήσεις βιοτεχνικού χαρακτήρα. Ο εισαγωγικός τομέας αποτελείται κατά κύριο λόγο από επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ασχολούνται αποκλειστικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο, αλλά δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο της ένδυσης. Σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας της ζήτησης είναι το μέγεθος και η διάρθρωση του πληθυσμού. Επιπλέον, οι τάσεις της μόδας επηρεάζουν τη ζήτηση των καλσόν και των καλτσών, κατευθύνοντας τις καταναλωτικές προτιμήσεις ως προς τα σχέδια, τα υλικά και τα χρώματα”, τονίζεται στην μελέτη της ICAP.

Μείωση ετησίως κατά 2,8% στην παραγωγή καλσόν μεταξύ 1995-2007

Το μέγεθος της εγχώριας παραγωγής καλσόν ακολούθησε πτωτική τάση την περίοδο 1995-2007, σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 2,8%. Οι ποσότητες εξαγωγών κάλυψαν ποσοστό 24,4% επί της συνολικής παραγωγής το 2007, από 35% περίπου το 1995. Η εγχώρια παραγωγή σε κάλτσες παρουσίασε ανοδική πορεία το ίδιο χρονικό διάστημα, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης του 4%. Η εξαγωγική δραστηριότητα του εν λόγω τομέα διευρύνεται με την πάροδο των χρόνων. Ειδικότερα, την τελευταία τριετία (2005-2007) οι ποσότητες εξαγωγών κάλυψαν το 50%-52% της παραγωγής.

Το μέγεθος της εγχώριας κατανάλωσης καλτσών παρουσιάζει ανοδικές τάσεις, το δε ποσοστό εισαγωγικής διείσδυσης κυμάνθηκε μεταξύ 17,5%-34,1% το διάστημα 1995-2007. Προς την αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκε η εγχώρια αγορά καλσόν τα τελευταία τρία χρόνια, σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης περίπου 2%.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η εγχώρια κατανάλωση στα καλσόν δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή τα προσεχή έτη. Η αγορά έχει σχεδόν σταθεροποιηθεί, και με βάση τις ισχύουσες συνθήκες και τάσεις της μόδας δεν προβλέπεται κάποια ιδιαίτερη μεταβολή της κατανάλωσης τη διετία 2008-2009. Ανοδική προβλέπεται η συνολική αγορά καλτσών (ανδρικών, γυναικείων, παιδικών) την προσεχή διετία, ο δε ετήσιος ρυθμός μεταβολής (σε ποσότητα) εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στο 2%-3% περίπου. Περαιτέρω αύξηση αναμένεται στο ποσοστό εισαγωγικής διείσδυσης.  

Κύριο κανάλι τα εξειδικευμένα καταστήματα

Τα εξειδικευμένα καταστήματα αποτελούν κύριο κανάλι διάθεσης των εν λόγω προϊόντων, αν και το μερίδιό τους παρουσιάζει πτωτική τάση τα τελευταία χρόνια. Αντιθέτως, αύξηση παρουσιάζουν οι πωλήσεις μέσω των σούπερ μάρκετ/υπέρ μάρκετ, τα οποία έχουν δημιουργήσει στα καταστήματά τους ειδικά σημεία πώλησης καλσόν και καλτσών. Μέρος των πωλήσεων πραγματοποιείται από τις αλυσίδες καταστημάτων λιανικής πώλησης ετοίμων ενδυμάτων, καθώς και από τα πολυκαταστήματα. Τέλος, σημαντικό κανάλι διάθεσης των εξεταζόμενων προϊόντων αποτελούν και οι υπαίθριες-λαϊκές αγορές, απ’ όπου διακινούνται καλσόν και κάλτσες ιδιαίτερα χαμηλής τιμής.

Στο πλαίσιο της μελέτης, έγινε χρηματοοικονομική ανάλυση αντιπροσωπευτικού δείγματος παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου, βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επιπλέον, συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός βάσει δείγματος 10 παραγωγικών εταιρειών. Από την επεξεργασία αυτών προκύπτει ότι το σύνολο του ενεργητικού τους σημείωσε αύξηση 4,05% το 2006 έναντι του 2005, ενώ τα συνολικά ίδια κεφάλαια εμφάνισαν αύξηση κατά 7,8% την ίδια περίοδο. Τόσο οι συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων του δείγματος όσο και τα καθαρά κέρδη (προ φόρου) μειώθηκαν το 2006/2005 κατά 1,4% και 3,7% αντίστοιχα.