Στην τελευταία (12η) έκδοση της κλαδικής μελέτης σχετικά με τα εμφιαλωμένα νερά της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της ICAP Group, μέλους του ομίλου της Global Finance, επισημάνθηκε ότι οι επιχειρήσεις του εν λόγω κλάδου διέθεσαν υψηλά ποσά για διαφημιστικές και προωθητικές ενέργειες, με στόχο την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων τους, την αύξηση των πωλήσεών τους και την ενίσχυση του μεριδίου τους στην αγορά.

Παράλληλα, ο όγκος της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης εμφιαλωμένων νερών ακολούθησε ανοδική πορεία κατά τη διάρκεια της περιόδου 1990-2008 με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής της τάξης του 12%, ενώ το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά των εμφιαλωμένων νερών καταλαμβάνει η κατηγορία των φυσικών μεταλλικών νερών (72,5% το 2008) και ακολουθούν οι κατηγορίες των επιτραπέζιων νερών (21,0%) και των ανθρακούχων (6,5%).

Άλλη πρόσφατη κλαδική μελέτη της ICAP, που αφορά στα τυροκομικά, έδειξε ότι σταθερή παραμένει η προτίμηση των καταναλωτών στα ελληνικά τυριά, το μερίδιο των οποίων διαμορφώθηκε σε 64,3% στη συνολική αγορά το 2008, με τη συνολική κατανάλωση να σημειώνει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 3,5% την περίοδο 2003-2008. Η τρέχουσα δυσμενής οικονομική συγκυρία ενδέχεται να οδηγήσει σε μικρή μείωση της κατανάλωσης κατά το τρέχον έτος ή σε ανακατανομή της ζήτησης μεταξύ επιμέρους κατηγοριών τυριών.