Συνεχίζεται η πτωτική πορεία του κλάδου παροχής υπηρεσιών 3PL, αλλά με επιβραδυνόμενο ρυθμό, σύμφωνα με πρόσφατη σχετική κλαδική έρευνα της ICAP. Κατά τη μελέτη η σωρευτική μείωση δραστηριοτήτων του κλάδου, ενός από τους δυναμικότερα εξελισσόμενους της οικονομίας μας ως το 2008, στην εξαετία που ακολούθησε, μέχρι τα τέλη του 2014, ήταν της τάξης του 26%. Ο ετήσιος ρυθμός μείωσής τους σε αξία διαμορφώθηκε στο 4,5% (επιβραδυνόμενος από το 2012 και μετά: 1,4% το 2014 και 2%-3% το 2015.

Ως προς την κατανομή των σχετικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την ICAP, αυτές που αφορούν την αποθήκευση κατέχουν το 55% του κλαδικού τζίρου, ενώ οι διανεμητικές το 37% (στοιχεία 2014). Οι υπηρεσίες προς τον κλάδο των τροφίμων-ποτών κατείχαν μερίδιο 42% το 2014 και προς την αγορά ηλεκτρονικών ειδών/αναλωσίμων το 10%, ενώ έπονταν από άποψη μεριδίου σε αξία οι αγορές του φαρμάκου, του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, των ηλεκτρικών συσκευών κλπ. Την ίδια χρονιά οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου απέσπασαν περίπου το 30% του κλαδικού τζίρου, ενώ οι πέντε μεγαλύτερες το 37%. Στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής ανάλυσης του κλάδου, επί ερευνητικού δείγματος 31 επιχειρήσεών του η ICAP διαπιστώνει ότι τη διετία 2013-2014 το ενεργητικό των εν λόγω επιχειρήσεων εμφάνισε μείωση 3,4% σε σχέση με το 2013, τα ίδια κεφάλαιά τους πτώση 4,3%, οι συνολικές πωλήσεις τους αύξηση 1,2% και τα μικτά κέρδη τους πτώση 13,4%.

Ωστόσο, λόγω σημαντικής μείωσης των χρηματοοικονομικών δαπανών τους (50,9%) και κυρίως των λοιπών λειτουργικών εξόδων τους (28,8%), το λειτουργικό αποτέλεσμα από αρνητικό το 2013 διαμορφώθηκε σε θετικά επίπεδα το 2014. Στη μελέτη σημειώνεται ότι, βάσει του δείκτη LPI της Παγκόσμιας Τράπεζας, ο ελληνικός κλάδος των 3PL το 2014 κατατάχθηκε στη 44η θέση μεταξύ 160 χωρών, με πρώτον τον γερμανικό κλάδο, και ότι το μέγεθος της παγκόσμιας σχετικής αγοράς εκτιμάται ότι ανήλθε στα 750,7 δισ. δολάρια, αυξημένος κατά 6,5% συγκριτικά με το 2013. Σύμφωνα με την ICAP, οι προοπτικές του κλάδου είναι άρρηκτα συνυφασμένες με τη γενικότερη οικονομική δραστηριότητα της χώρας και περνούν μέσα από την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και την εξασφάλιση σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος. Όσο, πάντως, εξακολουθεί το οικονομικό κλίμα να είναι αρνητικό, θα ενισχύονται οι τάσεις συγκέντρωσης του κλάδου εις βάρος των μικρομεσαίων 3PL.