Η ICAP Group ανέδειξε, στο πλαίσιο της ετήσιας έκδοσής της Business Leaders In Greece, τις 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και τους 200 πιο κερδοφόρους ομίλους, βάσει των δημοσιευμένων ισολογισμών, για τη χρήση του 2012.

Το κριτήριο κατάταξης επιχειρήσεων και ομίλων ήταν τα κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες προ της επίδρασης χρηματοοικονομικών και έκτακτων εσόδων-εξόδων και αποσβέσεων επί των παγίων (EBITDA). Υπό συνθήκες χρόνιας ύφεσης στην οικονομία, η συμμετοχή των 500 επιχειρήσεων της παρούσας κατάταξης στα συνολικά μεγέθη των ελληνικών επιχειρήσεων το 2012 κρίθηκε εντυπωσιακή, καθώς με τον κύκλο εργασιών τους κάλυψαν το 54,1% του συνολικού κύκλου εργασιών όλων των εταιρειών, εμφάνισαν κέρδη EBITDA 10 δισ. ευρώ, στο ίδιο επίπεδο με τις 500 κορυφαίες επιχειρήσεις του 2011, αλλά πολλαπλάσια των αντίστοιχων EBITDA του συνόλου των επιχειρήσεων (2,09 δισ. ευρώ), ενώ εμφάνισαν συνολικά κέρδη προ φόρου 2,4 δισ. ευρώ το 2012, μεγαλύτερα κατά 26% της περσινής έκδοσης. Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα του συνόλου των εταιρειών ήταν για τρίτη χρονιά ζημιογόνο, με ζημίες 13,1 δισ. ευρώ. Το κατώτατο όριο κερδών EBITDA για την κατάταξη μίας επιχείρησης στις 500 πιο κερδοφόρες διαμορφώθηκε στα 3,41 εκατ. ευρώ, ενώ αντιστοίχως για τους ομίλους, για την κατάταξή τους στους 200 πιο κερδοφόρους, στα 2,64 εκατ. ευρώ.

Οι 500 επιχειρήσεις Σχετικά με τη σύνθεση της ομάδας των 500, εκ των οποίων μόλις οι 67 είναι εισηγμένες, 132 της περσινής κατάταξης δεν περιλήφθηκαν στη νέα. Από τη σύγκριση των βασικών οικονομικών μεγεθών τους προέκυψε εικόνα σαφούς βελτίωσης σε σχέση με την κατάταξη του 2011, καθώς ο αθροιστικός κύκλος εργασιών τους αυξήθηκε κατά 4,5% και τα συνολικά τους EBITDA κατά 44,3%! Επίσης, εμφάνισαν προ φόρου κέρδη 2,44 δισ. ευρώ (το 77,6% των επιχειρήσεων αυτών ήταν κερδοφόρες), έναντι σημαντικών ζημιών το 2011.

Στον κατάλογο των top 500 εταιρειών επικράτησε και πάλι ο τομέας των Υπηρεσιών (πλην τουρισμού, ασφαλειών και τραπεζών-factoring), με συμμετοχή 176 εταιρειών. Ακολούθησαν οι τομείς της Βιομηχανίας, με 163 επιχειρήσεις, και του Εμπορίου με 99 (έναντι 121 το 2011) και έπονταν του Τουρισμού, των Ασφαλειών και των Τραπεζών-Εταιρειών Factoring. Από άποψη κερδοφορίας, ο τομέας των Υπηρεσιών πρώτευσε, με μερίδιο συμμετοχής στα EBITDA 54,8%, αλλά με υποχώρηση μεριδίου στα κέρδη προ φόρων.

Αντίθετα, ο τομέας της Βιομηχανίας αναδείχθηκε για δεύτερη χρονιά κορυφαίος από άποψη συμμετοχής στα συνολικά κέρδη προ φόρου, με μερίδιο 25,5%, ενώ αναδείχθηκε δεύτερος από άποψη συμμετοχής στα συνολικά EBITDA του 2012, με μερίδιο 21%. Ο Εμπορικός τομέας κατέλαβε τη δεύτερη θέση στα κέρδη προ φόρου, με μερίδιο 22,8%, ενώ το μερίδιό του στα EBITDA διαμορφώθηκε σε 12,3%. Οι Τράπεζες- Εταιρείες Factoring το 2012 δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα από τις συνέπειες της κρίσης και το PSI.

Έτσι, στη φετινή κατάταξη εκπροσωπήθηκαν μόλις πέντε εταιρείες του τομέα. Πάντως, σε ό,τι αφορά την Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (δείκτης ROE), αυτός ο τομέας αναδείχθηκε ο… κορυφαίος, με δραστική βελτίωση του σχετικού δείκτη (31,8%)! Στον τομέα του Εμπορίου, στην κορυφή της κατάταξης ανεδείχθησαν 6 επιχειρήσεις, με EBITDA το 2012 υψηλότερα των 40 εκατ. ευρώ η καθεμιά. «Πρωταθλήτρια» στα κέρδη για τέταρτη χρονιά ήταν η Jumbo, με ακόλουθους τις Γένεσις Φάρμα, Folli-Follie, ΑΒ Βασιλόπουλος, Σκλαβενίτης και Μασούτης, τα συνολικά EBITDA των οποίων ανήλθαν σε 443,5 εκατ. ευρώ. Το μερίδιό τους στα συνολικά EBITDA του εμπορικού τομέα ανήλθαν σε 36,5%.

Οι 200 όμιλοι
Οι ενοποιημένοι ισολογισμοί των ομίλων το 2012 έδειξαν σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας τους. Οι περιληφθέντες στη φετινή κατάταξη αύξησαν τον αθροιστικό τους τζίρο κατά 2% και τα συνολικά EBITDA κατά 13,5%. Ιδιαίτερα θετική ήταν η αναστροφή των ζημιών του 2011 σε προ φόρου κέρδη 1,6 δισ. ευρώ το 2012. Όμως, τα συνολικά ίδια κεφάλαια των ομίλων υποχώρησαν το 2012 κατά 2,6%. Είναι αξιοσημείωτο ότι μόλις 20 κορυφαίοι όμιλοι κάλυψαν αθροιστικά το 72,7% των συνολικών EBITDA των 200 ομίλων και το 63,5% του συνολικού κύκλου εργασιών τους το 2012.