Οι καταναλωτικές συνήθειες και τα πρότυπα μεταξύ των ηλικιακών, εισοδηματικών ή γεωγραφικών ομάδων του πληθυσμού, προσδιορίζουν τον βαθμό στον οποίο οι καταναλωτές προσαρμόζουν τις ενδυματολογικές τους επιλογές στη μόδα της εποχής. Οι τάσεις της μόδας δεν κατευθύνουν μόνον τη ζήτηση μεταξύ διαφορετικών εμπορικών σημάτων ή σχεδίων, αλλά δημιουργούν και ζήτηση στον βαθμό που επιβάλλουν τη συχνότερη ανανέωση του ρουχισμού, ώστε να συμφωνεί με τις ισχύουσες τάσεις.

Ο κλάδος των αθλητικών ενδυμάτων στην Ελλάδα περιλαμβάνει τόσο παραγωγικές όσο και εισαγωγικές επιχειρήσεις, σε αρκετές δε περιπτώσεις οι δύο δραστηριότητες συνυπάρχουν εκ παραλλήλου. Σχετικά με τον τομέα των αθλητικών υποδημάτων, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο προϊόν είναι αποκλειστικά εισαγωγικές, καθώς από το 1998 και μετά δεν υφίσταται εγχώρια παραγωγή αθλητικών υποδημάτων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κλαδικής μελέτης, το μέγεθος της φαινομενικής κατανάλωσης σε σετ αθλητικών φορμών εμφανίζει μείωση από το 1999 και μετά, παρουσιάζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 10%, τάση η οποία αποδίδεται κατά πολύ στη στροφή του καταναλωτικού κοινού προς τα αθλητικά είδη ένδυσης με ξεχωριστά πάνω-κάτω μέρη και λιγότερο για σετ αθλητικών φορμών.

΄Οσον αφορά στα αθλητικά υποδήματα, διαχρονική αύξηση εμφανίζει το συνολικό μέγεθος της συγκεκριμένης αγοράς κατά την περίοδο 1993-2006, με μέσο ετήσιο ρυθμό 8% περίπου. Η αύξηση της συγκεκριμένης αγοράς, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην άνοδο της ζήτησης για αθλητικά υποδήματα «μόδας», το μερίδιο των οποίων εκτιμάται στο 67% της αγοράς για το 2006, έναντι μεριδίου 33% των αθλητικών υποδημάτων με τεχνολογία, τα οποία προορίζονται για συγκεκριμένα αθλήματα.

΄Οσον αφορά στη διαμόρφωση της αγοράς αθλητικών υποδημάτων τεχνολογίας για το 2006, το μεγαλύτερο μερίδιο καταλαμβάνουν τα υποδήματα του μπάσκετ, παρά τη μείωση του ποσοστού τους σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια. Ακολουθούν τα υποδήματα για τρέξιμο και αυτά που προορίζονται για ποδόσφαιρο, κατηγορίες οι οποίες φαίνεται να κερδίζουν μερίδιο τα τελευταία χρόνια.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι κάποια από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος σχετίζονται με την ύπαρξη «πειρατικών» προϊόντων, καθώς και με το πλήθος των εναλλακτικών καναλιών διανομής (λαϊκές αγορές, κινέζικα καταστήματα κλπ.) που προωθούν σημαντικές ποσότητες ανώνυμων προϊόντων, χαμηλής ποιότητας και σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.

Θετικές οι προβλέψεις για τα αθλητικά υποδήματα

Σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες και τάσεις της αγοράς, η εγχώρια ζήτηση για αθλητικές φόρμες (σετ) αναμένεται ότι θα συνεχίσει να κινείται με πτωτικούς ρυθμούς και για τη διετία 2007-2008, ενώ παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι υπάρχουν περιθώρια ανάκαμψης για το συγκεκριμένο προϊόν, εφόσον οι διάφοροι εισαγωγείς αλλά και τα καταστήματα λιανικής προχωρήσουν σε μια περισσότερο επιθετική πολιτική πωλήσεων.

Αντίθετα, η αγορά των αθλητικών υποδημάτων εκτιμάται ότι θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία παρουσιάζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης του 10% για τη διετία 2007-2008, καθοριστικός δε παράγοντας για την αύξηση της ζήτησης θα εξακολουθήσει να είναι ο συνδυασμός του αθλητικού και της μόδας.