Με ιδιαίτερη επιτυχία το ‘Ιδρυμα Αριστείδης Δασκαλόπουλος (ΙΑΔ) διοργάνωσε στις 15 Οκτωβρίου το σεμινάριο, με τίτλο «Διεθνές Σεμινάριο Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων», το οποίο παρακολούθησαν περισσότεροι από 600 σύνεδροι, μεταξύ των οποίων στελέχη της βιομηχανίας, γεωπόνοι, τεχνολόγοι τροφίμων, επιστήμονες της διατροφής και της υγείας, εκπρόσωποι δημόσιων φορέων και οργανισμών, καθηγητές και φοιτητές.

Προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν τέσσερις έγκριτοι, διεθνούς κύρους, καθηγητές και συνεργάτες του Colorado State University (Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Κολοράντο) των ΗΠΑ, οι οποίοι μίλησαν για τις βασικές αρχές της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων υπό την επιστημονική επιμέλεια του επιστημονικού συνεργάτη του ΙΑΔ, Δρ. Ιωάννη Σοφού, ο οποίος κατέχει στο Colorado State University τον τιμητικό τίτλο του «διακεκριμένου καθηγητή».

Το σεμινάριο διεξήχθη με έναν πρωτότυπο τρόπο για τα ελληνικά δεδομένα, αφού, ταυτόχρονα με τον κύριο ομιλητή, μια ομάδα σχολιαστών, με πρόεδρο τον Δρ. Σοφό και μέλη τούς κκ Ι. Νυχά και Π. Σκανδάμη, καθηγητή και λέκτορα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών αντίστοιχα, έκανε παρεμβάσεις και επεξηγήσεις στην ελληνική γλώσσα, δίνοντας έναν δυναμικό χαρακτήρα στο σεμινάριο.

Παγκόσμιος στόχος

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η εκπαίδευση, η αφύπνιση και η προτροπή όλων όσοι εμπλέκονται στην αλυσίδα των τροφίμων να συνεισφέρουν, μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, στην ασφάλεια των τροφίμων, υιοθετώντας πολλαπλές, ταυτόχρονες ή/και διαδοχικές επεμβάσεις, βασισμένες στις αρχές και το πνεύμα του συστήματος HACCP. Τις εργασίες του άνοιξε ο Δρ. Σοφός, ο οποίος στις παρουσιάσεις του τόνισε ότι η βελτίωση της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων αποτελεί σημαντικό στόχο παγκοσμίως. Η επιμόλυνση των τροφίμων με διάφορους μικροοργανισμούς είναι ενδεχομένως αναπόφευκτη, γι’ αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχουν αποτελεσματικά προγράμματα καθαρισμού και απολύμανσης σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής-επεξεργασίας και διάθεσης τροφίμων. ‘Οπως τόνισε, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός επεξεργασίας τροφίμων πρέπει να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν κατά τρόπο που να διευκολύνει τον καθαρισμό και την απολύμανσή τους, ενώ έδωσε παραδείγματα ορθών και λανθασμένων χειρισμών για καλύτερη εμπέδωση του θέματος.

Οι ομιλητές

Η Δρ. Ifigenia Geornaras, διευθύντρια του Εργαστηρίου Μείωσης Παθογόνων στο Κέντρο για την Ασφάλεια & Ποιότητα Κρέατος του Colorado State University, στην ομιλία της αναφέρθηκε στις αιτίες πρόκλησης τροφιμογενών δηλητηριάσεων διαφόρων τύπων, στις συνέπειές τους, στους παράγοντες που επηρεάζουν τη μικροβιακή ανάπτυξη στα τρόφιμα, καθώς και στους πρακτικούς τρόπους πρόληψης και ελέγχου των παθογόνων.

Ο Δρ. Belk, καθηγητής στο Κέντρο για την Ασφάλεια & Ποιότητα Κρέατος του Τμήματος Ζωικών Επιστημών του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Κολοράντο, επεσήμανε ότι τα προαπαιτούμενα προγράμματα για την παραγωγή και την επεξεργασία τροφίμων πρέπει να περιλαμβάνουν κατάλληλες και καλά σχεδιασμένες κτιριακές εγκαταστάσεις, έλεγχο των πρώτων υλών, καλές πρακτικές επεξεργασίας τροφίμων, πρότυπες λειτουργικές διαδικασίες υγιεινής, υγειονομικά σχεδιασμένο εξοπλισμό παραγωγής, προληπτική συντήρηση εξοπλισμού, εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού, σωστή αποθήκευση πρώτων υλών, αλλά και τελικών προϊόντων, έλεγχο στη διανομή των προϊόντων, προγράμματα ιχνηλασιμότητας, επισήμανσης και ανάκλησης προϊόντων κλπ. Επίσης, αναφέρθηκε στη σημασία της ιχνηλασιμότητας στον εντοπισμό προβληματικών προϊόντων ή συστατικών ανά πάσα στιγμή θεωρηθεί αναγκαίο. Τέλος, κάλυψε τις επτά αναγνωρισμένες αρχές του HACCP, έδωσε χαρακτηριστικά παραδείγματα και αναφέρθηκε στο διεθνές πρότυπο ISO/22000 “Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων” απαιτούμενα σε όλη την τροφική αλυσίδα, το οποίο διευκρινίζει τι είναι απαραίτητο για ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων.

Η Δρ. Τσιγαρίδα, Ανώτερη Επιστημονική Υπάλληλος στο Τμήμα Βιολογικών Κινδύνων της EFSA, ενημέρωσε για την ενσωμάτωση της αξιολόγησης της επικινδυνότητας μικροβιολογικών κινδύνων στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, απαραίτητο βήμα για την επιτυχία των προσπαθειών όλων των μελών της τροφικής αλυσίδας (συμπεριλαμβανομένων της πολιτείας, των παραγωγών, των μεταποιητών, των εμπόρων και παρασκευαστών, των επιχειρήσεων εστίασης, αλλά και του καταναλωτικού κοινού) στη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων.

Διαρκής επαγρύπνηση

Το συμπέρασμα του σεμιναρίου ήταν ότι η ασφάλεια των τροφίμων έχει βελτιωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια, αλλά πρέπει να είμαστε διαρκώς σε επαγρύπνηση, γιατί δεν υπάρχει μηδενικός κίνδυνος. Τέλος, τονίστηκε ιδιαίτερα ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των προβλημάτων οφείλεται σε λόγους που θα μπορούσαν να προληφθούν, όπως η ακατάλληλη θερμοκρασία φύλαξης, η κακή υγιεινή, το ανεπαρκές μαγείρεμα, τα μολυσμένα σκεύη κά.