Ο αμερικανικός όμιλος, μετά από την ολοκλήρωση σχετικής πιλοτικής εφαρμογής τον προηγούμενο χρόνο, προχώρησε σε πλήρη εφαρμογή του αυτοματοποιημένου συστήματος προετοιμασίας των παραγγελιών.

Το σύστημα λειτουργεί βάσει της καινοτόμου τεχνολογίας Alphabot, που αναπτύχθηκε ειδικά για τη Walmart από την Alert Innovation, στο πλαίσιο συμφωνίας συνεργασίας που υπεγράφη το 2018, με αντικείμενο την πιλοτική αξιοποίηση του συστήματος picking για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών με τη χρήση ρομποτικής. Το σύστημα Alphabot είναι εγκατεστημένο στο κέντρο διανομής στο Salem, που καλύπτει σχεδόν 2.000τμ και είναι συνδεδεμένο με ένα κατάστημα.

Το σύστημα φέρνει με αυτόματο τρόπο τα προϊόντα της παραγγελίας σε συγκεκριμένο χώρο του καταστήματος, όπου αναλαμβάνουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Μέσω του συστήματος εξυπηρετούνται κυρίως παραγγελίες που αφορούν ταχυκίνητα προϊόντα, είδη ψυγείου και κατεψυγμένα. Η αυτοματοποίηση του picking απελευθερώνει χρόνο για τους υπαλλήλους, που μπορούν να ασχοληθούν με πιο σημαντικές εργασίες, ενώ παράλληλα προσφέρει τη δυνατότητα ταχύτερης εξυπηρέτησης των παραγγελιών.