Με μια εφαρμογή που ανέπτυξε η αλυσίδα, δίνει τη δυνατότητα στους επιθεωρητές της να καταγράφουν τα συναισθήματα των ζώων που διαβιούν στις φάρμες των συνεργατών-προμηθευτών της, όπως το άγχος, η χαλάρωση, η διάθεση για παιχνίδι κλπ. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή εφαρμογή, που αναπτύχθηκε από κορυφαίους επιστήμονες-συμπεριφοριολόγους του Scotland’s Rural College για λογαριασμό της Waitrose, με στόχο να συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων στις φάρμες και συνολικά της ποιότητας ζωής τους.

Όπως δήλωσε ο Executive Director της Waitrose, James Bailey, η πρωτοβουλία τής αλυσίδας συνιστά ένα σημαντικό βήμα εξέλιξης συνολικά του κλάδου, καθώς είναι η πρώτη φορά που μια λιανεμπορική επιχείρηση μελετά την ποιότητα ζωής των ζώων, δίνοντας έμφαση στα συναισθήματά τους. Επεσήμανε επίσης το γεγονός ότι σε πολλές χώρες τα ζώα στις φάρμες αντιμετωπίζονται ως μηχανές παραγωγής τροφίμων. Στην αλλαγή αυτής της αντιμετώπισης, σημείωσε, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να έχει σημαντικό ρόλο, καθώς είναι μια χώρα πρωτοπόρος στη θέσπιση προτύπων διαβίωσης των ζώων. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Waitrose εντάσσεται στο 10ετές πλάνο αγροτικής στρατηγικής της.