Η Vivartia στηρίζει το Πυροσβεστικό Σώμα και τους εθελοντές πυροσβέστες στο έργο τους. Οι θυγατρικές του ομίλου ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα και Everest παρέδωσαν στο Πυροσβεστικό Σώμα εκατό χιλιάδες χυμούς, τσάι Life, καθώς και μπουκάλια με νερό. Η ενέργεια εντάσσεται στο πολύπλευρο πρόγραμμα ΕΚΕ των εταιρειών του ομίλου, με δράσεις υποστήριξης όσων έχουν ανάγκη και όσων επιτελούν κοινωνικό έργο υπό ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες.