Η έκταση που χρησιμοποιείται για βιολογική γεωργική παραγωγή στην ΕΕ συνεχίζει να αυξάνεται και το 2022 έφτασε τα 16,9 εκατ. εκτάρια, από 15,9 εκατ. εκτάρια το 2021 και 14,7 εκατ. εκτάρια το 2020, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Ειδικότερα, το 2022, η έκταση που χρησιμοποιήθηκε για βιολογική γεωργία ήταν ισοδύναμη με το 10,5% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στην ΕΕ. Μεταξύ 2012 και 2022, η έκταση που χρησιμοποιείται για βιολογική γεωργία αυξήθηκε σε σχεδόν όλες τις χώρες της ΕΕ. Οι πιο απότομοι ρυθμοί επέκτασης κατά την περίοδο αυτή σημειώθηκαν στην Κροατία (+306%), την Πορτογαλία (+278%) και τη Βουλγαρία (+182%).

Τα υψηλότερα μερίδια των εκτάσεων βιολογικής γεωργίας καταγράφηκαν στην Αυστρία (27%), την Εσθονία (23%) και τη Σουηδία (20%). Αντίθετα, το μερίδιο της βιολογικής γεωργίας ήταν κάτω από 5% σε πέντε χώρες της ΕΕ το 2022, με τα χαμηλότερα μερίδια στη Μάλτα (κάτω από 1%), τη Βουλγαρία και την Ιρλανδία (και οι δύο στο 2%). Σημειώνεται ότι το μερίδιο της Ελλάδας στη βιολογική γεωργία ήταν περίπου 10% το 2022.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter