Σχεδόν τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων στο πλαίσιο έρευνας που παρουσιάστηκε στο συνέδριο FMI Connect (πρόκειται για συνέδριο του Food Manufacturing Institute των ΗΠΑ) δήλωσαν πως βλέπουν την τροφή ως φάρμακο, φέρνοντας στο προσκήνιο για μια ακόμη φορά το διαρκώς ενισχυόμενο ενδιαφέρον για διασφάλιση υγείας και ευεξίας.

Η έρευνα με τίτλο «Shopping for Health» διοργανώθηκε από το περιοδικό Organic Life σε συνεργασία με το FMI και αποκάλυψε πως οι καταναλωτές κατανοούν πόσο πολύ επηρεάζουν την υγεία τους οι επιλογές τους στον τομέα της διατροφής. Παράλληλα, τόνισαν πως συνήθως πρέπει να προσπαθήσουν πολύ για να ακολουθήσουν ένα υγιεινό διατροφικό μοντέλο, το οποίο κρίνουν πως είναι το πλέον υγιεινό για τους ίδιους.