Τη δέσμευσή της να προσλάβει 2.500 πρόσφυγες πανευρωπαϊκά ανακοίνωσε στα τέλη Ιουνίου η αλυσίδα Starbucks, έως το 2022.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, συνεργάζεται με την International Rescue Committee, το Refugee Council και άλλους μη κυβερνητικούς οργανισμούς που διαχειρίζονται ζητήματα υποστήριξης των προσφύγων και της μετάβασής τους στον τελικό τους προορισμό.

Η πρωτοβουλία της εταιρείας θα ξεκινήσει σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες δραστηριοποιείται –Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Αυστρία, Ελβετία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία και Ολλανδία- και υλοποιείται στο πλαίσιο της διεθνούς δέσμευσής της, την οποία είχε ήδη ανακοινώσει νωρίτερα, για πρόσληψη 10.000 προσφύγων από όλο τον κόσμο, μέσα στην επόμενη πενταετία.

Όπως δήλωσε ο Martin Brok, president Starbucks EMEA, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι σύμφωνη με τις αρχές της, που έχουν στο επίκεντρο την προσπάθεια να συμβάλλει με τις πράξεις της στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων.