Η επένδυση σε οικολογικά συστήματα ψύξης μπορεί να μειώσει τον όγκο των απορριμμάτων στον τομέα των τροφίμων. Πρόκειται για ένα από τα κεντρικά συμπεράσματα της μελέτης που εκπόνησε στα μέσα Φεβρουαρίου o Carbon Trust, ο διεθνής οργανισμός που έχει ως στόχο την υποστήριξη των προσπαθειών των επιχειρήσεων για τη μείωση των εκπομπών CO₂.

Ο οργανισμός καλεί τη βρετανική επιχειρηματική κοινότητα της Μ. Βρετανίας να ηγηθεί της προσπάθειας για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τονίζοντας πως έως το 2030 θα έχει τριπλασιαστεί η ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία των ψυκτικών συστημάτων της χώρας. Υπολογίζεται πως τα απορρίμματα τροφίμων καλύπτουν μια επιφάνεια ίση με αυτή της χώρας του Μεξικό, απαιτούν κατανάλωση νερού που αντιστοιχεί σε ποσότητα με αυτή της λίμνης της Γενεύης και παράγουν 3,3 δισ. τόνους CO₂. Για τη βελτίωση των συστημάτων ψύξης και τη μείωση απορριμμάτων που συνεπάγεται, απαιτείται μελέτη για την εκπόνηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων, η δημιουργία νέων τεχνολογιών αλλά και η εφαρμογή νέων πολιτικών. Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να αυξήσει κατά πολύ τις θέσεις εργασίας διεθνώς, ένα σημαντικό επιπλέον όφελος πέραν της προστασίας και της βελτίωσης του περιβάλλοντος στο οποίο διαβιούμε.