Στην πρώτη της συγκεντρωτική εταιρική καμπάνια προχώρησε η Ολυμπιακή Ζυθοποιία με μήνυμα «κάτι περισσότερο από μία ζυθοποιία». Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, όπως επικοινωνεί, «ζυθοποιεί για ένα καλύτερο σήμερα και αύριο». Στόχος είναι υπογραμμιστεί η έμπρακτη στήριξη στην εγχώρια αγορά μπύρας μέσω διευρυμένου χαρτοφυλακίου αγαπημένων προϊόντων των καταναλωτών, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Με βασικό «όχημα» ένα ποτήρι μπύρας, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία αντανακλά τις βασικές αξίες που πρεσβεύει και που καθημερινά υπηρετεί. Επιδιώκει τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και την επιστροφή της προς τους ανθρώπους της, τους καταναλωτές, τους πελάτες και συνεργάτες της, τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται.

Οι βασικές αρχές που προκρίνει το εταιρικό προφίλ της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, στο σύνολο της «ομπρέλας» της καμπάνιας που επικοινωνήθηκε, αφορούν τη διασφάλιση ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη, εξέλιξη των ανθρώπων της, την υλοποίηση βιώσιμων πρακτικών με συγκεκριμένους στόχους σε όλο το φάσμα λειτουργίας, τη διαρκή καινοτομία, την υιοθέτηση προηγμένων λύσεων προς όφελος καταναλωτών, την προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης, ττη διάδοση του μηνύματος υπέρ της διαφορετικότητας και ισότητας και την εξωστρέφεια.

«Οι πυλώνες που ορίζουν τις δράσεις μας και οι πρωτοβουλίες που υλοποιούμε στοχεύουν στην ενεργή συνεισφορά μας στην εξέλιξη του κλάδου μας και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας προς τους ίδιους τους ανθρώπους μας, τους πελάτες και συνεργάτες μας, τους καταναλωτές μας. Μέσα από την πρώτη μας εταιρική καμπάνια, επιδιώκουμε να επικοινωνήσουμε το πώς οι αξίες που καθημερινά υπηρετούμε ως εταιρεία αντανακλούν απτό, θετικό αποτύπωμα σε όλους τους βασικούς τομείς δραστηριοποίησής μας», δήλωσε η Communication Manager, Τζελίνα Σούχλα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter